Per Östlund — 17 inlägg

Lönebildningsexpert som tror på lön som drivkraft för utveckling och framgång. Gillar vinn-vinn där alla får det bättre och ogillar ideologiska låsningar.

Kanske rätt att män som vabar mycket får lägre lön?

Av Per Östlund, 23 Sep 2015
Lönebildning · löneutveckling · vab

Sveriges Radios P1 rappporterar att män som är hemma mycket för vård av barn (vab) får lägre lön. Reportaget grundas på en ny rapport från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) som sociologen Katarina Boye skrivit. Rapporten är bra, men P1:s inslag har en del brister.

Sifferlösa avtal – dags för det privata näringslivet att följa efter den offentliga sektorn

Av Per Östlund, 15 Apr 2015
individuell lönesättning · Lönefrågor · offentlig sektor · sifferlösa avtal

Medlingsinstitutet skriver i sin senaste årsrapport att var fjärde löneavtal kommer att vara sifferlöst 2015. De flesta finns i den offentliga sektorn. Där kommer 49 procent av de anställda omfattas av sifferlösa avtal nästa år. Motsvarande siffra för den privata sektorn är 9 procent. Varför går det bra att införa helt lokal lönebildning i den offentliga sektorn medan det är betydligt trögare i det privata näringslivet?

Individuell lön är mer rättvist

Av Per Östlund, 26 Mar 2015
Individuell lön · John Lapidus · Kommunal · Lokal lönebildning · Lönebildning · Lönefrågor

John Lapidus ifrågasätter hur ett fackförbund som Kommunal kan vara för individuella löner. Förklaringen är enkel: det är för att individuell lön passar ett modernt tjänsteproducerande och individuellt arbetsliv mycket bättre än det alternativ John Lapidus verkar föredra. Individuell lön ger arbetstagarna en möjlighet att påverka sin lön och arbetsgivarna en möjlighet att premiera de prestationer som ger företaget framgång. Med individuell lön kan alla bli vinnare.

per-ostlund-almega-kommunal

Vad är rimlig ersättning till en VD?

Av Per Östlund, 25 Mar 2015
LO · Lokal lönebildning · Lönebildning · Lönefrågor · Michael Wolf · Swedbank · Zlatan Ibrahimovic

I tidningarna kan vi ofta läsa hur hög lön, lönehöjning och bonus olika företagsledare får. Swedbanks vd, Michael Wolf, fick till exempel nyligen sin lön höjd från 8 till 13 miljoner. LO har räknat ut att vd:arna i de 50 största börsbolagen i snitt tjänar 50 gånger mer än en genomsnittlig industriarbetare. Hur kan samhällets toppar få så höga ersättningar medan vanligt folk måste hålla igen? Hur kan någon vara värd så mycket? Vad är rättvist?

Förtroendefullt samarbete – nyckeln till en utvecklande lokal löneprocess

Av Per Östlund, 19 Feb 2015
Kommunal · Lokal lönebildning · Lönefrågor · löneprocess

Almega och Kommunal har tillsammans släppt riktlinjer för hur en lokal löneprocess med individuell lönesättning kan implementeras. Målet är att lönesättningen i högre grad ska bestämmas i företaget utifrån den enskilde medarbetarens prestation.

per-ostlund-almega-kommunal

Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport visar vad som måste göras

Av Per Östlund, 13 Nov 2014
ingångslöner · Konjunkturinstitutet · lägstalöner · Lokal lönebildning · lön · Lönebildning

Allt för höga lägstalöner har gjort det svårare för de längst ifrån arbetsmarknaden att få vara en del av den. Nu är det dags för facken att ta intryck av KI:s rapport och satsa på lokala löneprocesser.

Löneökningar som konjunkturstimulans?

Av Per Östlund, 11 Nov 2014
lågkonjunktur · Lasse Thörn · LO · lön · Svenskt Näringsliv · Torbjörn Johansson

Sverige befinner sig idag i en lågkonjunktur med deflation, nollränta och hög arbetslöshet. Höj lönerna hävdar flera företrädare för facket. Men att använda ökade löner som konjunkturstimulans är direkt felaktigt och riskerar att försämra Sveriges ekonomiska utveckling.

Mot bättre vetande

Av Per Östlund, 10 Okt 2014
arbetsgivaravgift · Arbetsmarknad · Lönebildning · Stefan Löfven

Vår nya regering med Stefan Löfven i spetsen föreslår nu att rabatten på arbetsgivaravgiften för unga under 26 år ska slopas. Det är naturligtvis ett dystert besked för alla unga som har, eller hoppas på att få, ett arbete. När kostnaden för att anställa ökar minskar naturligtvis efterfrågan på arbetskraft.

Företagsnära lönebildning inget hot

Av Per Östlund, 30 Sep 2013
avtal · LO · Lokal lönebildning · Lönebildning · löner · lönesättning · sifferlösa avtal

Under senare tid har vi kunnat läsa att LO och LO:s förbund anser att s.k. sifferlösa avtal hotar den svenska modellen, bland annat i den rapport som SvD publicerade i förra veckan. Man kan misstänka att det finns en dold agenda, att LO kanske är ute efter att bevara sin egen roll snarare än att […]

Att bestämma den önskvärda lönestrukturen

Av Per Östlund, 06 Sep 2013
Lönebildning · lönekarriär · löneprocess · lönesättning

För att kunna sätta rätt lön behövs en del förberedelser. En är att bestämma den önskvärda lönestrukturen. Den önskvärda lönestrukturen är en grov översiktlig bild över av vad företaget betraktar som rimliga löner för olika grupper av medarbetare. Lönestrukturen består av mer eller mindre breda löneintervall. Även om det är företaget som bestämmer vilken lönestruktur […]

Sida 1 av 212