Oscar Scheja — 1 inlägg

Lönestatistikansvarig på Almega som arbetar med lönestatistisk analys och lönebildning. Tycker att lön bildas bäst mellan chef och medarbetare och gillar när det skiljs på korrelation och kausalitet.

Ny lönestatistiktjänst en bra trendsignal för företagen

Av Oscar Scheja, 04 Mar 2015
AON Hewitt · Lokal lönebildning · Lönefrågor · lönestatistik

Almega har tillsammans med AON Hewitt i dagarna lanserat en ny enkel och prisvärd lönestatistiktjänst anpassad till tjänsteföretag. Statistiken tar på ett nytt sätt hänsyn till olika yrkens komplexitet och är därmed ett användbart verktyg för företag och lönesättande chefer för att skaffa sig en klar bild av sin omvärld vid till exempel rekrytering eller utformning av lönespann.