Linnea Kvist — 27 inlägg

Kommunikationschef på Svenska Teknik- & Designföretagen.

De svenska värdeskaparna – tjänster i huvudrollen

Av Linnea Kvist, 18 Feb 2016
ekonomi · export · globala värdekedjor · jobb · Tjänsteexport

Tjänster har en mycket större betydelse för svensk ekonomi och sysselsättning än vad tidigare statistik visat.

En tjänsteekonomi bidrar till en hållbar värld

Av Linnea Kvist, 15 Feb 2016

Visste du att tjänster utgör 60 procent av Sveriges export, att 75 procent av de totalt sysselsatta i Sverige arbetar med tjänster, samt att över 80 procent av alla nya jobb de senaste 20 åren har skapats i tjänstesektorn?

hands-600497_1920-2

Konjunkturinstitutet missar tjänsteinnehållet i varuexporten

Av Linnea Kvist, 21 Dec 2015
export · Konjunkturinstitutet · Tjänsteexport

Tjänsteinnehållet i varuexporten blir allt större och alltmer betydelsefullt, vilket inte framgår av KI:s rapport.

Prisökningarna inom tjänstesektorn bromsar in

Av Linnea Kvist, 14 Dec 2015
tjänsteindikatorn · tjänstepriser · Tjänstesektorn

Hård konkurrens och prispress håller nere prisutvecklingen.

Tjänsteföretag och industri skapar tillsammans ett fungerande näringsliv

Av Linnea Kvist, 20 Aug 2015
industri · kunskapsintensiva tjänsteföretag · Tjänstesektorn

Att ställa tjänstesektor och industri mot varandra är fel. Båda är nödvändiga för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Ofta är det samma åtgärder och reformer som efterfrågas – oavsett om ett företag producerar varor, tjänster eller både och.

hands-600497_1920-2

Hur blir Sverige attraktivt för företagande?

Av Linnea Kvist, 01 Jul 2015
Almedalen · Anna-Karin Hatt · företagande · globala värdekedjor

Svensk sysselsättning, tillväxt och välfärd är beroende av att vi har företag som vill bedriva verksamhet i Sverige. Ökat företagande leder till högre sysselsättning och ökade skatteintäkter. Vi lever idag i en värld där företagen för att kunna överleva måste vara konkurrenskraftiga på en global marknad.

img_3209-2

Privat tjänstesektor driver efterfrågan på företagstjänster

Av Linnea Kvist, 09 Mar 2015
företagstjänster · tjänsteindikatorn · Tjänstesektorn

Privat tjänstesektor sysselsätter över 2 miljoner människor och står för över 80 procent av totala antalet nya jobb under de senaste tjugo åren. Framförallt är det inom de kunskapsintensiva företagstjänstebranscherna som de nya jobben skapats.

macbook-605438_1280

Något svagare tillväxt i tjänstesektorn under fjärde kvartalet

Av Linnea Kvist, 09 Dec 2014
Arbetsmarknad · Internationellt · Kompetens · kompetensinvandring · tillväxt · Tjänsteexport · Tjänstesektorn

Idag släpper Almega Tjänsteindikatorn för fjärde kvartalet. Den pekar på att tillväxten i den privata tjänstesektorn fortfarande kommer att hållas uppe under fjärde kvartalet men bli något svagare jämfört med föregående kvartal.

bloggbild

Globala värdekedjor ökar importinnehållet och konkurrenstrycket

Av Linnea Kvist, 14 Nov 2014
global konkurrens · globala värdekedjor · kunskapsintensiv ekonomi · strukturomvandling

Idag släpper Almega rapporten ”Företagstjänster – allt viktigare för Sveriges produktion och konkurrenskraft”. Den visar vilken stor betydelse tjänster har för Sveriges ekonomi och varför samspelet mellan tjänsteföretag och industri är så pass viktigt.

c9e42240

Ökat välstånd och större krav på hållbarhet ökar efterfrågan på tjänster

Av Linnea Kvist, 07 Nov 2014
cirkulär ekonomi · hållbarhet · konsumtion · tjänsteproduktion · tjänster

I takt med att världen blir rikare kommer allt fler människor att tillhöra medelklassen och därmed efterfråga andra typer av konsumtionsprodukter. Tillsammans med nya hållbarhetsutmaningar förväntas detta leda till en kraftig ökad efterfrågan på tjänster.

Busan, Sydkorea
Sida 1 av 3123