Li Jansson — 16 inlägg

Arbetsmarknadsekonom på Almega och ansvarig för Utbildningsföretagens branschverksamhet.

Lästips för resan mot bättre integration

Av Li Jansson, 07 Jan 2016

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer att åka på en resa till Australien. Där finns en rad inspirerande reformer som genomförts vad gäller vuxenutbildning och arbetsmarknad. En central nyckel är valfrihetsmodeller med bra resultatuppföljning.

Miljonprogram för kunskap

Av Li Jansson, 11 Dec 2015
automatisering · digitalisering · integration · Miljonprogram för kunskap · Nima Sanandaji · Utbildningsföretagen

Migration, digitalisering och automatisering förändrar svensk arbetsmarknad. Behoven av att öka kompetensinvesteringarna har aldrig varit större. Men hur får vi fler arbetsgivare att investera i kompetens? Hur ökar vi kostnadseffektiviteten i de offentliga kunskapsinvesteringarna? Utbildningsföretagen arrangerade boklansering där dessa frågeställningar diskuterades.

presentation2-2

Godhjärtade avsikter räcker tyvärr inte alltid

Av Li Jansson, 01 Dec 2015
Göteborg stad · offentlig upphandling · sociala krav

Göteborgs stads ansvariga för sociala krav i upphandling har kommenterat den rapport som Almega släppte nyligen.

Vad är solidariteten värd om den inte åtföljs av reformer?

Av Li Jansson, 09 Sep 2015
Arbetsmarknad · integration

Precis som de flesta av oss gläds jag åt den generositet som nu visats de som nu flyr från krigets fasor i Syrien. Samtidigt oroas jag över att allt egentligen är precis som förut. Solidariteten prövas inte i manifestationen, utan i ögonblicken då politiken väljer att förändra eller bevara de strukturer som påverkar integrationen i Sverige eller Europa.

LO:s anklagelser är helt grundlösa

Av Li Jansson, 24 Apr 2015

LO:s Ulrika Vedin bloggar om uppgifter jag lämnade i Studio Ett om antalet kortutbildade arbetslösa utlandsfödda. LO:s kritik är mycket märklig eftersom siffrorna stämmer och är hämtade från SCB.

Förstatligande löser inte integrationsproblemen

Av Li Jansson, 16 Mar 2015
Academedia · Arbetsförmedlingen · Arena Idé · Australien · integration · Migrationsverket · Nacka

Att låta omställnings- och utbildningsföretag ta över helhetsansvaret för integrationen är den enda evidensbaserade effektiviseringslösningen.

En kostnadseffektiv integrationspolitik är möjlig

Av Li Jansson, 04 Mar 2015
DN · integration

DN skriver idag om hur de som invandrade år 2004 har haft svårt att få fotfäste på svensk arbetsmarknad. Med tanke på hur lite arbetsmarknaden reformerats de senaste tio åren är resultatet inte förvånande. Arbetsförmedlingen tillåts fortsätta bedriva en ineffektiv verksamhet. Alliansen lade över ansvaret för nynaländas etablering hos myndigheten med katastrofala resultat. Endast 29 procent går vidare till arbete eller studier efter två år.

Fördubblade väntetider kräver KRAV-BO

Av Li Jansson, 03 Mar 2015
Anders Danielsson · integration · KRAV-BO

Migrationsverkets Generaldirektör Anders Danielsson varnar för att handläggningstiderna till besked om asyl kommer att öka till 10 månader. Detta ökar trycket på bostäder. Men Danielssons förslag till lösning – att bygga statliga flyktingboenden leder fel. Att bygga i statlig regi minskar flexibiliteten när flyktingströmmarna minskar, vilket kan vara kostnadsdrivande.

Därför bjuder vi in SD till Almegas integrationsseminarium

Av Li Jansson, 14 Jan 2015
Azita Shariati · Elisabeth Svantesson · integration · Keith Fransson · kompetensförsörjning · Maria Ferm · Oscar Sjöstedt · Staffan Ström

En effektiv integrationspolitik är en prioriterad fråga för Almega. Utgångspunkten är att tjänsteföretagens kompetensförsörjning bättre kan tillgodoses om asylinvandrarnas kompetens tas till vara.

 

Arbetskraftsinvandring leder inte till dumpade löner

Av Li Jansson, 24 Nov 2014
Arbetsförmedlingen · arbetskraftsinvandring · integration · Lönebildning · migration · sysselsättning

Bra att myten om att arbetskraftsinvandring används för att dumpa löner ifrågasätts allt mer. Det är dock viktigt att särskilja den frågan från behovet av en mer inkluderande lönebildning för att förbättra integrationen och hjälpa utsatta grupper – exempelvis nyanlända asylsökande – att snabbt hitta en sysselsättning.

Sida 1 av 212