Lena Hagman — 4 inlägg

Lena Hagman arbetar som chefekonom på Almega.

Världshandeln svagare och tjänsteexporten viktigare

Av Lena Hagman, 23 Sep 2016
Almega · Tjänstesektorn · världshandeln

I tisdags anordnade Almega tillsammans med Conference Board och Business Sweden ett seminarium om de senaste årens historiskt svaga världshandel. Samma dag skrev den Europeiska centralbanken (ECB) att den tror att det svaga tillståndet i världshandeln sannolikt kommer att bestå. ECB konstaterar att den årliga importtillväxten i världen har varit lägre än det historiska snittet sedan mitten av 2011. Detta väcker frågan om detta tillstånd är en ”temporär avvikelse eller ett långsiktigt fenomen som speglar mer fundamentala strukturella förändringar”, skriver ECB. Det var just denna fråga som vi tog upp under vårt seminarium.

Ny konjunkturprognos: Så har finanskrisen påverkat

Av Lena Hagman, 29 Apr 2014
Almegas konjunkturrapport · ekonomi · Ekonomiska analyser

Idag presenterar jag och Linnea Kvist, Almegas omvärldsanalytiker vår senaste konjunkturrapport. Förutom en ny prognos för svensk ekonomi presenterar vi ett nytt perspektiv på finanskrisens effekter på Sveriges och andra länders ekonomi.

Borg och Reinfeldt lyfter tjänstehandeln

Av Lena Hagman, 23 Jan 2014
Konkurrens · Tjänsteexport · Tjänsteinnovation · Tjänstesektorn

Det är glädjande att vår finans- och statsminister framhåller att tjänsteinnehållet i utrikeshandeln ökar och nu står för mer än hälften av svensk export. Det har Almega lyft fram i flera rapporter under 2013.

Anders Borg: ”Det handlar inte om att skapa låglönejobb”

Av Lena Hagman, 04 Jul 2013
Almedalen · Anders Borg · ekonomi · låglönejobb · Moderaterna · yrkesintroduktion

Vår finansminister drog fullt hus då han skulle tala om ”Fler vägar till jobb” på Moderaternas ekonomiska seminarium i Almedalen. Störst fokus låg på det förslag om yrkesintroduktion för ungdomar, som kommer i höstbudgeten. Det handlar om sänkta arbetsgivaravgifter för arbetsgivare som erbjuder lärlingsplatser för ungdomar. Anders Borg nämnde flera länder som har fungerande lärlingssystem, […]