Fredrik Voltaire — 35 inlägg

Utbildningspolitisk expert med fokus på utbildningssystemets kvalitet, effektivitet och relevans. Samhällsintresserad nationalekonom med liberal grundsyn och stark tro på att Sveriges tillväxt drivs av investeringar i kunskap.

Mer kompetensutveckling i arbetslivet

Av Fredrik Voltaire, 21 Maj 2012
Bloggduell · Kompetens · Utbildning

Hej Ulrika på Unionen, kul att få bloggduellera mot dig! Jag håller med om att företagens investeringar i kompetensutveckling av sin personal är mycket viktigt. Håller också med om att de borde öka. Men tyvärr finns ett antal hinder som håller tillbaka investeringarna. De måste undanröjas.

En skola i takt med sin samtid

Av Fredrik Voltaire, 21 Maj 2012
Arbetsmarknad · Bloggduell · Kompetens · Konkurrens · Utbildning

Debatten om skolan handlar nu i hög grad om vi ska prioritera jämlikhet eller höga kunskapsresultat. Grund- och gymnasieskolan har under lång tid följt en utveckling med ökad jämlikhet som främsta ledmotiv, med tanken att skolan främst ska utjämna förutsättningarna för elever med olika social bakgrund. Om denna tanke ska genomföras fullt ut, finns inget […]

Den svenska skolan är bättre än den finska!

Av Fredrik Voltaire, 20 Mar 2012
Kompetens · Utbildning

DN publicerade igår en replik av Eva Alderborn, programrektor på Lundellska skolan. Jag stödjer helt hennes kommentarer på debattartikeln Principen om en bra skola för alla gäller inte längre som argumenterar för att den finska skolan är bättre än vår, och samtidigt i ett svep angriper friskolor, kommunalisering och målstyrning. Debattartikeln av Per Kornhall, undervisningsråd vid […]

Ungdomslöner – bättre än somliga tror

Av Fredrik Voltaire, 16 Mar 2012
Arbetsmarknad · Lönebildning

För att minska ungdomsarbetslösheten krävs åtgärder som stimulerar både utbudet och efterfrågan på ung arbetskraft. Gabriel Wikström på SSU lägger fokus på utbudets kvalitet genom sina sex mycket vettiga förslag som i huvudsak handlar om att öka utbildningarnas koppling till arbetsmarknaden. Det köper jag, det behövs åtgärder som sänker etableringsåldern och som gör att fler […]

”One size” fungerar inte i skolan!

Av Fredrik Voltaire, 13 Feb 2012
Kompetens · Utbildning

Sedan 1971 har vi haft en enhetlig grundskola, och sedan 1991 en enhetlig gymnasieskola. Modellen ”one size fits all” har blivit den förhärskande. Näringslivets inflytande har minskat. Utbildningarna har samlats under ett gemensamt regelverk, och all grundskoleutbildning har gjorts 9-årig och all gymnasieutbildning 3-årig.

Sida 4 av 41234