Fredrik Voltaire — 35 inlägg

Utbildningspolitisk expert med fokus på utbildningssystemets kvalitet, effektivitet och relevans. Samhällsintresserad nationalekonom med liberal grundsyn och stark tro på att Sveriges tillväxt drivs av investeringar i kunskap.

Från teorier till handlingskraft

Av Fredrik Voltaire, 09 Nov 2012
Arbetsmarknad · Kompetens · Tjänstesektorn · Utbildning

Tjänsteföretagen pekade i undersökningen Kompetenser för handlingskraft på att det finns ett tydligt glapp mellan tjänsteföretagens behov och utbildningarnas innehåll. Företagen efterfrågar mer färdighetsträning; gymnasieelever och högskolestudenter behöver träna sin förmåga att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling. Företagen efterlyser bland annat bättre kommunikationsförmåga, kundförståelse och servicemedvetenhet hos högskoleutbildade.

Jättesatsning på forskning om näringslivets kompetensförsörjning

Av Fredrik Voltaire, 07 Nov 2012
Arbetsmarknad · Hushållsnära tjänster · Internationellt · Kompetens · Skatter · Utbildning

Ratio gör nu en jättesatsning på forskning om näringslivets kompetensförsörjning, i samarbete med  en rad branschorganisationer. Projektet får också finansiering av Vinnova och KK-stiftelsen, och har redan producerat en intressant förstudie.

Sikta mot verkligheten istället

Av Fredrik Voltaire, 05 Nov 2012
Kompetens · Utbildning

Folkpartiet släppte i veckan sitt nya skolpolitiska program Sikta mot stjärnorna. Som väntat föreslår man fler och tidigare prov och betyg, mer satsningar på lärarna och mer katederundervisning. Ambitionerna att höja elevernas kunskapsresultat är höga, och när jag läser dokumentet får jag känslan av att det som avgör skolpolitikens utformning är hur det går i […]

Kan vi bli bäst i klassen?

Av Fredrik Voltaire, 19 Okt 2012
Arbetsmarknad · Forskning · Kompetens · Utbildning

Jag är idag på  Mälardalsrådets konferens Stormöte för kunskapsregionen för att ta del av förslag som ska lyfta Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion. Utmaningen består i korthet av att minska avhoppen på gymnasiet, öka antalet högskoleutbildade och att öka FoU-investeringarna. Mycket viktiga prioriteringar inte minst ur de kunskapsintensiva tjänsteföretagens perspektiv varav många har svårt att fylla rekryteringsbehoven, […]

Lågt intresse för samverkan med näringslivet

Av Fredrik Voltaire, 26 Sep 2012
Kompetens · Tjänstesektorn · Utbildning

Två tredjedelar av alla med lång högskoleutbildning hamnar i de kunskapsintensiva tjänstebranscherna. Därför är intresset stort i många tjänsteföretag för att samverka med högskolan och komma in på ett tidigt skede i utbildningarna. Personalen och kompetensen är den absolut viktigaste resursen och insatsvaran, och suget att anställa är stort. Under perioden 1993-2010 ökade sysselsättningen i […]

Nya kompetenskrav i näringslivet

Av Fredrik Voltaire, 07 Sep 2012
Arbetsmarknad · Kompetens · Tjänstesektorn · Utbildning

Näringslivets kompetensbehov är svårt att förutsäga, särskilt på lång sikt, men vad händer om vi inte försöker? Det klagas ofta på fallande kunskapsresultat i skolan, men skulle vi klara oss idag om vi hade hållt fast vid äldre kunskapsmål, betygssystem och pedagogik? När jag blickar bakåt och för mitt inre försöker se hur näringslivet utvecklats […]

Nej tack till detaljstyrning och social ingenjörskonst

Av Fredrik Voltaire, 11 Jun 2012
Arbetsmarknad · Kompetens · Utbildning

Vänsterpartiet sågar i en svepande analys dagens gymnasiala yrkesutbildningar, som inte anses nå upp till de krav som ställs i arbetslivet. Därefter lägger man en rad förslag som handlar om att föra över ansvar och krav från skolmyndigheter och skolhuvudmän till arbetsmarknadens parter. Bland annat vill man att parterna har vetorätt mot etableringen av nya […]

Hur ser ni på den nya gymnasieskolan?

Av Fredrik Voltaire, 24 Maj 2012
Bloggduell · Kompetens · Utbildning

Lärlingsprovanställningen är uttänkt  för gymnasieelever och vuxenutbildning på den nivån. Inte för högre studier, det medger jag, Charlie. Men det är en intressant tanke, särskilt ur perspektivet att vi behöver ha ett koncept att marknadsföra. Så om parterna inte kan enas om att främja studentmedarbetare, kan lagstiftning kanske vara ett alternativ. Hur ser ni förresten […]

Det händer nu!

Av Fredrik Voltaire, 23 Maj 2012
Arbetsmarknad · Bloggduell · Kompetens · Utbildning

Hej Charlie, Kul att höra att du gillade vårt seminarium och att du engagerat dig i frågan om studentmedarbetare. Visst är det så att mycket kan göras redan idag, med de förutsättningar som gäller. Vi ser också en positiv utveckling. Många företag anställer studenter redan idag, och det är också vanligt att hyra in studenter […]

Minska glappet skola-näringsliv

Av Fredrik Voltaire, 22 Maj 2012
Bloggduell · Kompetens · Utbildning

Ulrika, Många företag i tjänstesektorn har problem med sin kompetensförsörjning, enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät för 2012. Svårigheterna är störst vad gäller rekrytering av eftergymnasialt utbildade. 63 procent av företagen i tjänstesektorn har haft svårt att hitta personer med lämplig yrkeshögskoleutbildning, och 60 procent har haft svårt att rekrytera högskoleutbildade. Dessa flaskhalsar kring kompetensförsörjningen begränsar företagens […]

Sida 3 av 41234