Fredrik Voltaire — 33 inlägg

Utbildningspolitisk expert med fokus på utbildningssystemets kvalitet, effektivitet och relevans. Samhällsintresserad nationalekonom med liberal grundsyn och stark tro på att Sveriges tillväxt drivs av investeringar i kunskap och kompetensutveckling. Lyssnar gärna på Dr Dre.

Sverige behöver utländsk kompetens

Av Fredrik Voltaire, 30 Apr 2014
arbetskraftsinvandring · Kompetens · kompetensinvandring · rekrytering

Regeringen och Miljöpartiet gör rätt i att stärka efterkontrollerna av företag som tar in arbetskraft från länder utanför EU för att säkerställa att det handlar om schyssta jobb med schyssta löner. Tjänsteföretagen har stora kompetensbehov och behöver kunna rekrytera även utanför Sveriges och EU´s gränser, men måste samtidigt tåla att granskas.

Efterkontroller och uppföljning av #kompetensinvandring rätt väg att gå

Av Fredrik Voltaire, 16 Apr 2014
arbetskraftsinvandring · arbetstillstånd · Kollektivavtal · kompetensinvandring · Migrationsverket

Vi på Almega lyfter för närvarande fram hur arbetskraftsinvandring är bra för Sverige och svenska företag. Men en viktig aspekt av frågan är förstås också hur villkoren för de som kommer hit och arbetar säkerställs.

Tjänster trivs utan gränser

Av Fredrik Voltaire, 06 Mar 2013
EU · Internationellt · Kompetens · Utbildning

Tjänstesektorn har det senaste årtiondet visat makalös tillväxt. Flera hundra tusen nya jobb har skapats i Sverige. Den största jobbtillväxten har skett inom kunskapsintensiva företagstjänster, främst inom IT- och telekom, teknik/design, ekonomi/marknadsföring med flera verksamheter. Dessa har haft ett stort sug efter akademiker men också betydande rekryteringssvårigheter. Svenska utbildningar har helt enkelt inte hunnit utbilda […]

Gymnasiereformen under luppen

Av Fredrik Voltaire, 19 Feb 2013
Seminarium · Utbildning

Idag anordnade utbildningsutskottet  en hearing om gymnasiereformen i riksdagen. Skolverket, Skolinspektionen, arbetsgivare, fackliga representanter och studentföreträdare delgav sina synpunkter på gymnasieskolan. Reformen är redan idag ifrågasatt på en rad punkter, trots att vi inte sett resultatet än i form av om eleverna får jobb eller läser vidare.

Från blå himlar till trippla helixar

Av Fredrik Voltaire, 23 Jan 2013
Forskning · Seminarium

Idag genomförde Svenskt Näringsliv en intressant konferens om hur framtidens resurstilldelning till våra lärosäten bör ske. Forskningen står i fokus och kärnfrågan är ”Ska vi införa ett peer review system för att finansiera forskning i Sverige?”

Centrum för Tjänsteforskning tar nya grepp för att sprida forskningsresultat

Av Fredrik Voltaire, 23 Jan 2013
Forskning · Kompetens · Tjänstesektorn

Igår deltog jag i uppstarten av ett spännande projekt hos CTF vid Karlstad Universitet. Deras forskningsverksamhet har vuxit snabbt och är väl citerad internationellt.  Idag har de hela 60 forskare, inriktade mot spännande områden som tjänsteinnovationer, nya affärsmodeller och kunddrivna utvecklingsprocesser.

Matchningslån är en god tanke

Av Fredrik Voltaire, 03 Dec 2012
Kompetens · Seminarium · Utbildning

I dag presenterade Saco Studentråd den färska rapporten Rätt jobb, inte ett jobb som visar på problem med att studenter efter examen hamnar i arbetslöshet och i felmatchade jobb. I rapporten lyfter man fram statistik som visar att 22 procent av de som tar examen inte är fullt etablerade 1-1,5 år efter examen. Dessutom säger […]

Debatt om yrkeshögskolan på TCO-konferens

Av Fredrik Voltaire, 19 Nov 2012
Kompetens · Seminarium · Utbildning

I förra veckan deltog jag i paneldebatt på TCO:s konferens Utbildning för ett bra liv, som handlade om yrkeshögskolans roll och utmaningar. En stor del av debatten handlade om etableringsstatistiken, med utgångspunkt i Svd:s artikel där de jämförde högskolan med yrkeshögskolan och fann att de förra är betydligt bättre på att få studenter i arbete. […]

Från teorier till handlingskraft

Av Fredrik Voltaire, 09 Nov 2012
Arbetsmarknad · Kompetens · Tjänstesektorn · Utbildning

Tjänsteföretagen pekade i undersökningen Kompetenser för handlingskraft på att det finns ett tydligt glapp mellan tjänsteföretagens behov och utbildningarnas innehåll. Företagen efterfrågar mer färdighetsträning; gymnasieelever och högskolestudenter behöver träna sin förmåga att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling. Företagen efterlyser bland annat bättre kommunikationsförmåga, kundförståelse och servicemedvetenhet hos högskoleutbildade.

Jättesatsning på forskning om näringslivets kompetensförsörjning

Av Fredrik Voltaire, 07 Nov 2012
Arbetsmarknad · Hushållsnära tjänster · Internationellt · Kompetens · Skatter · Utbildning

Ratio gör nu en jättesatsning på forskning om näringslivets kompetensförsörjning, i samarbete med  en rad branschorganisationer. Projektet får också finansiering av Vinnova och KK-stiftelsen, och har redan producerat en intressant förstudie.

Sida 2 av 41234