Fredrik Voltaire — 33 inlägg

Utbildningspolitisk expert med fokus på utbildningssystemets kvalitet, effektivitet och relevans. Samhällsintresserad nationalekonom med liberal grundsyn och stark tro på att Sveriges tillväxt drivs av investeringar i kunskap och kompetensutveckling. Lyssnar gärna på Dr Dre.

Almega-inspirerad reformagenda från Alliansen och Moderaterna i Stockholm

Av Fredrik Voltaire, 18 Jan 2017
Arbetsmarknad · Attrahera och behålla · HEM-avdrag · integration · One stop shop · Rut-avdrag

Igår släppte både Alliansen och Moderaterna i Stockholm två rapporter med sammanlagt 99 (!) reformförslag med starkt fokus på utbildning och arbetsmarknad. Många av förslagen har tidigare lagts fram av Almega, vilket är positivt. Här följer en kort resumé av de två utspelen och de kopplingar som finns till Almegas rapporter och debattartiklar.

stockholm-1824368_1280

Referat från seminarium Arbetskraftsinvandring eller företagsutvandring

Av Fredrik Voltaire, 30 Nov 2016

Idag, den 30/11-2016, arrangerade Almega ett seminarium med denna rubrik för att sätta fokus på arbetskraftsinvandringens betydelse, men också på de problem som finns och behovet av lösningar för stärkt talangattraktion till Sverige.

2-2

Talangstrategi för Sverige efterlyses

Av Fredrik Voltaire, 11 Mar 2016
högskola · internationella studenter · konkurrenskraft · kunskap · Utbildning

Sverige behöver en strategi för att attrahera och behålla internationella studenter.

attraheranehalla

Etableringsprogram för invandrade akademiker

Av Fredrik Voltaire, 09 Feb 2015
Etableringsprogram · Kompetens · kompetensförsörjning · SCB · validering · Ylva Johansson

En färsk långtidsprognos från SCB visar att rekryteringsbehoven kommer vara mycket stora framöver, inte minst i privat och offentlig tjänstesektor. För att klara denna stora utmaning krävs det att vi tar tillvara på den kompetens som söker sig till Sverige. Almegas förslag är därför att satsa resurserna på särskilda etableringsprogram på lärosäten runt om i landet för utländska läkare, sjuksköterskor och lärare.

Byråkrati stoppar utländsk kompetens

Av Fredrik Voltaire, 10 Nov 2014
arbetskraftsinvandring · integration · Kompetens · kompetensinvandring · kunskapsintensiva tjänsteföretag · SvD

Sverige behöver bli bättre på att undanröja tekniska och administrativa hinder som stoppar välutbildade invandrare från att snabbt komma ut i arbetslivet. Detta framgår med smärtsam tydlighet i SvDs reportage om tandläkaren Wael Ghabro idag. Bland annat så bör potentiella arbetsgivare inom såväl näringsliv som offentlig sektor engageras i ett tidigt skede som kunniga behovsställare, genom att bistå vid validering och genom att erbjuda praktikplatser.

Dags att sluta idealisera 70- och 80-talets skola

Av Fredrik Voltaire, 17 Okt 2014
friskolor · Skola · Utbildning

Debatten om skolan har spårat ur. Istället för att söka svar på skolans verkliga utmaningar levererar debattör efter debattör grova yxhugg. Senast Magnus Henrekson och Johan Wennström på DN debatt idag.

En liten seger för kompetensinvandringen

Av Fredrik Voltaire, 29 Aug 2014
arbetskraftsinvandring · kompetensinvandring · LO · Socialdemokraterna

Socialdemokraterna och LO:s svängning om arbetsmarknadsprövningen är en liten seger för Almegas arbete med att lyfta hur viktig kompetensinvandringen är för Sverige. Nu medverkar vi gärna i en konstruktiv dialog kring goda villkor för utländsk arbetskraft. Handläggningstider bör bland annat kortas.

Minskande arbetskraftsinvandring kan ge stagflation

Av Fredrik Voltaire, 26 Jun 2014
Arbetsmarknad · Internationellt · Kompetens · kompetensinvandring · Regelverk · Tjänstesektorn

Migrationsverket har nyligen släppt statistik som visar att arbetskraftsinvandringen är betydligt lägre hittills i år jämfört med samma tid förra året (januari till maj). Nedgången är från ca 7 500 personer till 4 600, en minskning med 39 procent. Framförallt är det ett stort tapp inom yrkeskategorin medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, där […]

Kärleksaffären mellan S och LO fortsätter

Av Fredrik Voltaire, 05 Jun 2014
Arbetsmarknad · LO · retorik · Utbildning · Valfrihet

Igår lämnade representanter för S och LO förslag för hur yrkesutbildningar på gymnasienivå ska stärkas för att på så sätt förbättra matchningen på arbetsmarknaden och bekämpa arbetslösheten. Artikeln innehåller nio förslag, varav de flesta är bra. Men ett förslag, det om etableringsrätt, skulle skapa stora problem för många av Almegas medlemsföretag.

LO och Aftonbladet ser bara smolken i glädjebägaren

Av Fredrik Voltaire, 13 Maj 2014
Arbetsmarknad · Carola Lemne · Daniel Swedin · kompetensinvandring · LO · Svenskt Näringsliv

Igår publicerade DN en debattartikel av Svenskt Näringslivs nya vd Carola Lemne om nyttan av 2008 års reform kring arbetskraftsinvandring, samt om LOs kritik mot densamma. Samma morgon anordnade vi på Almega ett frukostseminarium under rubriken ”Sverige behöver #kompetensinvandring”, där en rad politiker och även LO medverkade. Plus två svenska it-företag, Dice och Ants, som […]

Sida 1 av 41234