David Wästberg — 9 inlägg

Arbetar med opinion och påverkan vid Almegas enhet för Arbetsgivarpolitik och samverkan.

Hur sänker vi trösklarna till jobb?

Av David Wästberg, 01 Jul 2014
Agneta Berge · Almedalen · Andreas Bergh · Arbetsmarknad · Li Jansson · LO · Lönebildning

Inträdet på arbetsmarknaden i Sverige är i dag förenat med en mängd trösklar som de arbetssökande måste ta sig över. Detta gör det särskilt svårt för de som varit arbetslösa en längre tid, inte har en utbildning som arbetsgivarna känner igen, har något funktionshinder eller kanske inte behärskar svenska fult ut.

Hotar konfliktreglerna den svenska modellen?

Av David Wästberg, 01 Jul 2014
Arbetsmarknad · Den svenska modellen · Jonas Stenmo · Kollektivavtal · konfliktregler · Lönebildning · Tjänstesektorn

Hur behöver de konfliktregler som i stort sett gällt sedan Saltsjöbadsavtalet reformeras för att fungera bättre i en allt mer globaliserad värld?

j-stenmo

Framtidens kollektivavtal bör byggas utifrån individen

Av David Wästberg, 30 Jun 2014
gränslöst arbete · Kollektivavtal · Saco · Sveriges Ingenjörer

Vid ett seminarium på måndagen deltog företrädare för Almega och förbunden inom Saco samt arbetsgivare, arbetstagare och opinionsbildare. Samtalet handlade om hur kollektivavtalen kan ta hänsyn till vårt allt mer gränslösa arbete, frågor om lönebildning och ersättningar samt hur avtalen kan ge både individer och företag ökad frihet och makt att träffa egna överenskommelser. Your […]

#skolsnusk lyfter upphandlingsproblem

Av David Wästberg, 17 Okt 2013
service · skolsnusk · skolstädning · städtjänster · Tv4 · Upphandling

I förra veckan inledde Tv4 en granskning av miljön på Sveriges skoltoaletter. En undersökning som Almega Serviceentreprenörerna har tagit fram visar nämligen att när kommunerna upphandlar städning fokuserar hela 96 procent på lägsta pris. Kvalitet kommer tyvärr i bästa fall i andra hand. Resultatet av att kommunernas ensidiga fokus på att pressa priserna blir att […]

Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd?

Av David Wästberg, 07 Sep 2011
Forskning · Konkurrens · Omsorg · Utbildning · Valfrihet · Vård

Vilka effekter har den ökade andelen privata utförare haft för kvalitet och effektivitet i den offentligt finansierade välfärden i Sverige? Den frågan behandlas i antologin Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? som SNS idag presenterade vid ett seminarium på Östermalm. Det går egentligen bara att dra två slutsatser från SNS antologi om konkurrens […]

47 av 50 dåliga skolor är kommunala

Av David Wästberg, 23 Mar 2011
Konkurrens · Utbildning · Valfrihet

Företrädare för fyra av de största friskoleföretagen har skrivit en mycket läsvärd artikel om kvalitet i skolan. De visar med tydlighet att det inte är friskolorna som är problemet, utan bristande kvalitet i skolan. Tvärt om av de 50 sämsta skolorna på de nationella matteproven är 47 kommunala.

Det är i tjänstesektorn de nya jobben skapas!

Av David Wästberg, 18 Nov 2010
Arbetsmarknad · Tjänstesektorn

Det är flera, här Företagarna i SVT, som kommer till samma slutsats som vi på Almega pekat på i våra senaste ekonomiska analyser och prognoser. Tjänstesektorn går väldigt starkt och det är bland tjänsteföretagen som de nya jobben skapas. Samtidigt bromsas tillväxten inom tjänstesektorn då företagen har svårt att hitta rätt personal. Tjänstesektorn hade kunnat […]

Finansmarknaden reagerade rätt

Av David Wästberg, 24 Sep 2010
Arbetsmarknad · Tjänstesektorn · Utbildning

Roland Fagerfjäll skriver idag en läsvärd artikel på ledarplats i Dagens Industri. Fagerfjäll driver tesen att finansmarknaden reagerar rätt när den inte straffar svensk ekonomi på grund av valresultatet. Han menar även att Sverigedemokraternas framgång inte kan förklaras genom en påstådd nedrustning av den offentliga välfärden. Fagerfjäll pekar istället på att det skett en stor strukturomvandling […]

Vi samarbetar med Expressen på Hästgatan 12

Av David Wästberg, 25 Mar 2010
Almedalen · Hästgatan 12

Almega och Expressen kommer under Almedalsveckan 2010 samarbeta kring tre direktsända tv-debatter med flera av landets toppolitiker. Debatterna kommer handla om aktuella frågor som diskuteras tjänstesamhället som utgångspunkt. Dessutom kommer Expressens reporter Niklas Svensson leda ett direktsänt kvällsprogram från studion på Hästgatan12 inför publik. Intresserade som inte är på plats bjuds in att delta, ställa […]