De svenska värdeskaparna – tjänster i huvudrollen

· · · ·
Av Linnea Kvist, 18 Feb 2016

Tjänster har en mycket större betydelse för svensk ekonomi och sysselsättning än vad tidigare statistik visat.

Tjänster får en allt större betydelse för svensk ekonomi och sysselsättning. En ny rapport från Almega innehåller bland annat nya siffror från OECD som visar att tjänsteinnehållet i exporten är betydligt större än vad man tidigare trott – hela 60 procent. Det är nästan dubbelt så mycket mot vad tidigare statistik visat.

Allt fler svenska företag ingår i globala produktionsnätverk inom en mängd olika branscher, allt ifrån fordonstillverkning och förskolor till dataspelsutveckling och konsultföretag. Företagens produktion blir alltmer utspridd över världen, olika delar av samma produkt görs ofta i flera olika länder. Dessa så kallade globala värdekedjor utgör en viktig och växande del av den svenska ekonomin. Närmare en tredjedel av Sveriges alla privata jobb finns numera i företag som ingår i globala värdekedjor.

Ofta handlar det om kunskapsintensiva tjänster i början eller slutet av värdekedjan, till exempel forskning och utveckling, design, logistik och marknadsföring. Det är inom dessa områden som Sverige visat sig ha stark konkurrenskraft och det är också här som de allra flesta jobben vuxit fram under senare.

Den här strukturomvandlingen leder till både nya möjligheter och utmaningar för individer, företag och Sverige som land.

Läs mer om de här utmaningarna och hur företagen resonerar kring den här utvecklingen i rapporten ”De svenska värdeskaparna – Tjänster i huvudrollen”.