Ny LOU försenas

· ·
Av Stefan Holm, 14 Jan 2016

Sverige är skyldig införa nya upphandlingslagar utifrån de direktiv som EU beslutade om i april 2014. Varje medlemsland har 24 månader på sig.

Det kan tyckas vara en lång tid och för att vara säkra på att hinna började Sverige långt tidigare med implementeringen. Jag minns att jag själv fick en inbjudan i januari 2013, för tre år sedan.

I dagarna meddelade civilminister Ardalan Shekarabi att Sverige inte kommer ha några nya lagar förrän troligen den 1 januari 2017. Över ett halvt år för sent, över fyra år sedan arbetet påbörjades i Sverige. Det är för lång tid. Civilministern skyller på att det tar för lång tid i Lagrådet och att upphandlingslagarna är mycket omfattande. Visst är det så, men de förutsättningarna var givna redan innan.

Förseningarna gäller för tre lagar: nya LOU (Lag om offentlig upphandling) nya LUF (Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster) och nya LUK (Lag om upphandling av koncessioner). De två första ersätter befintliga lagar, den senare är helt ny.

När EU-direktiv inte införs i medlemsstaterna kan de ändå få direkt effekt, vilket betyder oklarheter om vilka regler som faktiskt gäller. Är det den svenska upphandlingslagen eller gäller EU-direktiven? Det skapar oreda på en marknad som redan präglas av byråkrati och krångel.