Bra att tänka på inför avtalsrörelsen

· · ·
Av Jonas Milton, 05 Maj 2015

Sverige är ett mycket exportberoende land. I en global konkurrens är viktigt att vi inte träffar löneavtal som försämrar företagens konkurrenskraft. Svenskt Näringsliv har tagit fram en mycket informativ film som beskriver det här med internationell konkurrensförmåga.