Riksbanken på Almegas seminarium

· · · · ·
Av Lotta Oom, 04 Jul 2014

När Vice Riksbankschefen Cecilia Skingsley var på plats på Almegas frukostseminarium på fredagen var det första gången någonsin Riksbanken deltog i ett seminarium i Almedalen.

– Det är premiär att någon från Riksbanken är med i Almedalen och det är rimligt att vi är på plats. Jag hoppas att det ska bli en tradition, sade Cecilia Skingsley.
Seminariet tog sin början i att Riksbanken dagen innan hade sänkt reporäntan med 0,5 procent.
– Det är rätt kraftfulla förändringar trots att vår prognos för tillväxten ligger kvar på 2,5-3 procent.

Cecilia Skingsley återkom flera gånger till att Riksbankens uppdrag är inflationsmålet och att de ska tjänstgöra som ett ankare i pris- och löneutvecklingen.
– Vi är missnöjda med inflationsutvecklingen. Riksbankens huvuduppdrag är prisstabilitet men arbetsmarknaden är en central variabel i vårt arbete.

Skingsley förklarade flera gånger också att Riksbanken kan påverka det som är konjunkturellt men inte strukturella förändringar.

Almegas chefekonom Lena Hagman konstaterade att det är viktigt också för lönebildningen att komma tillbaka till inflationsmålet.
– Vi på Almega har liksom ni blivit överraskade av inflationsutvecklingen, sade Lena Hagman.
Återhämtningen har gått långsamt och det är nytt att det gör det även för tjänsteföretagen. Det är spännande att Riksbanken tittar på det, det måste alla prognosmakare göra nu.

– Tjänstepriserna har utvecklats väldigt svagt och vi tar upp den frågan i Tjänsteindikatorn, fortsatte Lena Hagman. En anledning är den ökade utländska konkurrensen, tjänsteföretag från andra länder kommer hit och pressar ner priserna. En annan är exportindustrins ökade import av tjänster. Tjänsteföretagen klarar prispressen med hjälp av ökad produktivitet. I längden håller inte detta.

– Jag håller med om mycket i Lena Hagmans analys, det är ett förtjänstfullt arbete som görs, sade Cecilia Skingsley.

En stor del av seminariet ägnades också åt hushållens skulder och här var Cecilia Skingsley, Per Bolund, ekonomisk talesperson, (MP) och Martin Ådahl, chefsekonom (C) överens om att hushållens skuldsättning är alldeles för hög. För att komma till rätta med den behövs politiska åtgärder.