Bred enighet om avdrag för IT-hjälp hemma

· · ·
Av Lotta Oom, 01 Jul 2014

Enigheten var stor på IT&Telekomföretagens seminarium om att hjälp med IT-tjänster i hemmet måste vara en bred lösning som inte bara innehåller installationer och support utan också utbildning.

Demoskop har på uppdrag av IT&Telekomföretagen undersökt förutsättningarna för hjälp med IT-tjänster i hemmet, ett så kallat Rit-avdrag. Den visar att: 2 av 3 någon gång har datorrelaterade problem i hemmet, 2 av 10 inte kan ta del av information på grund av problem och att 7 procent avstår helt från IT på grund av tekniskt krångel. Bland dem som är äldre än 65 år är det färre som använder datorer och de som gör det har oftare problem.

De som är äldre än 65 år har mer problem med datorn och tekniken och det är också fler av dem som är positiva till Rit-avdrag. Enligt undersökningen skulle Rit-avdrag kunna ge 2 862 heltidsanställda.

– Intresset för Rit-avdrag har ökat sedan det undersöktes för tre år sedan. I dag är två av tre positiva till att införa Rit och en av tre skulle använda avdraget, sade Ellinor Bjennbacke.

IT- och energiminister Anna-Karin Hatt var en av deltagarna på IT&Telekomföretagens seminarium i Almedalen.

– Alla som vill ska kunna vara delaktiga i det digitaliserade samhället. Jag och Centerpartiet vill införa Rit-avdrag och kunskapshöjning kan absolut vara ett inslag. Avdraget skulle betyda mycket för den som får hjälpen, jättemycket för samhället och jättemycket för de unga som kan få sitt första jobb på det sättet.

– För att få gehör för ett sådant här avdrag bör det finnas många nyttor och det gör det med Rit-avdrag: Fler skulle bli digitalt delaktiga, det skulle innebära att det blir lättare för samhället att effektivisera sina tjänster och det skulle dessutom göra det möjligt att skapa jobb för unga. Detta är en gynna-gynna-gynna-situation, sade Anna-Karin Hatt.
Mats Pertoft, riksdagsledmot (M) började med att berätta att han ser ganska positivt på Rit-avdraget, men att Miljöpartiet ännu inte har tagit ställning.

– Det är ju en tillgänglighetsfråga. På sikt blir det ett handikapp om man inte är en del av den digitaliserade samhället. Vi försöker få bort hinder för tillgänglighet, då ska vi inte bygga nya hinder.

Bredbandsbolaget och Relacom är två IT-företag som redan i dag säljer support.

– Vi ser en efterfrågan på IT-tjänster i hemmen men de bär sig inte kommersiellt eftersom så få är beredda att betala de närmare 600 kronor i timmen som det kostar, sade Fredrik Karlsson, vice vd på Relacom.

– Men behöver lägga mer tid hemma hos kunderna och vi skulle anställa många om ett Rit-avdrag infördes, sade Stefan Bäcktorp, vd på Bredbandsgruppen.