fsmedja-1

”Fula jobb en gåta”

· · · · ·
Av Alexandra Hernadi, 30 Jun 2014

Bortom dagens lösningar och låsningar är en underrubrik som förpliktigar, men panelen i Almegas första Framtidssmedja – den om jobben – lyckades hålla sig till att just blicka bortom nästa mandatperiod och prata mer övergripande kring teman som hur vi skapar tillväxt, hur man skapar gynnsamma förhållanden för tjänsteföretag och hur vi kan ta vara på Sveriges konkurrensfördelar.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega inledde med att måla upp framtiden – i den bästa av världar har Sverige ett reformerat skattesystem där man inte beskattar arbete som idag, har ett bredare socialförsäkringssystem och har infört reformer som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden. Helt enkelt bättre förutsättningar för de kunskapsintensiva företag som fortsatt att växa och blivit en allt viktigare svensk exportör.

Elcim Yilmaz, en av initiativtagarna till Sverige 3.0. menade att strukturerna för företagande i Sverige är uppbyggda för storföretagen, att det finns ”goda intentioner men ganska liten verklighetsförankring”.

Karl Wennberg, forskare vid Ratio och Handelshögskolan menade att Sverige är relativt lätt land att starta företag i men ett ganska svårt land att växa i.

– Man borde göra som man gör med barn, låta de leka och inte störa. Med för mycket regler går det inte att leka.
Han fick medhåll av Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm, politiker måste våga tänka större och se till helheten, visa mer initiativ för att lösa problem istället för att vara så försiktiga.

Almegas arbetsmarknadsekonom visade hur sysselsättningen ökar samt att utanförskapet blivit mindre men att det fortfarande finns en hel del att önska på den svenska arbetsmarknaden. Entreprenören Alexander Brännkärr gav flera exempel på hur hans själv förändrat sina utgångspunkter och hur han nu arbetar för att göra andra unga företagsamma.

Även Lotta Björk, HR-chef på McDonalds och sparekonomen Claes Hemberg från Avanza menade att det är viktigt att hjälpa unga att förstå vad det innebär att arbeta, att sänka trösklar och underlätta för flexibilitet på arbetsmarknaden.

– Att det finns fina och fula jobb år 2014 med den arbetslöshet vi har är en gåta, sa Lotta Björk.