Framtidens kollektivavtal bör byggas utifrån individen

· · ·
Av David Wästberg, 30 Jun 2014

Vid ett seminarium på måndagen deltog företrädare för Almega och förbunden inom Saco samt arbetsgivare, arbetstagare och opinionsbildare. Samtalet handlade om hur kollektivavtalen kan ta hänsyn till vårt allt mer gränslösa arbete, frågor om lönebildning och ersättningar samt hur avtalen kan ge både individer och företag ökad frihet och makt att träffa egna överenskommelser.

Your browser does not support iframes.

I moderna tjänsteföretag måste alltid den mänskliga resursen stå i centrum. Verksamheterna bygger på det medarbetarna presterar. I detta finns det en samsyn mellan Almega och Saco om hur framtidens kollektivavtal kan byggas utifrån individen och inte en kollektiv syn.

Almega och Sacoförbunden har under det senaste året drivit ett utvecklingsarbete om att modernisera kollektivavtalen. Richard Malmborg, förbundsdirektör hos Sveriges Ingenjörer, konstaterade att så klart skulle kunna hålla oss kvar vid den gamla modellen av kollektivavtal som vi alltid haft men att det är bättre om vi försöker anpassa oss till omvärlden och se hur vi kan utveckla kollektivavtalen.

Almegas vd Jonas Milton och Richard Malmborg konstaterade att Almega och Akademikerförbunden har ofta en gemensam värdegrund och att det därför är naturligt att det Almega och Sacoförbunden som samarbetar kring hur kollektivavtalen kan moderniseras.

En fråga som Sacoförbunden och Almega samarbetat kring det senaste året är det gränslösa arbetet som är en arbetsform där man integrerar arbete och fritid, där arbete sker i hemmet, på jobbet eller någon annanstans. Det avgörande är resultatet inte var arbetet utförs. Johan Mann från Almega konstaterade att det här är något som växer fram främst i kunskapsintensiva branscher.

Parterna har under en tid sett hur det gränslösa arbetet har vuxit fram samtidigt som kollektivavtalen inte förändrats i takt med utvecklingen. Almegas Johan Mann konstaterade att den här utvecklingen är här för att stanna och kommer att utvecklas. I och med teknikutvecklingen kommer utvecklingen av det gränslösa arbetet att gå allt snabbare. Det är något som både fack och arbetsgivare ser som något i huvudsak positivt. Men båda parter konstaterar att det finns risker för alltför hög arbetsbelastning när individen inte kan eller får möjlighet att sätta gränser. Det leder till att det blir än viktigare att chefen måste ha en nära dialog med medarbetarna.

Inom de branscher där det gränslösa arbetet utvecklas ser vi hur gränsen mellan jobb och fritid blir mer flytande. På samma sätt som man jobbar hemma utför man privata ärenden som att gå och klippa sig på arbetstid. Det är så det fungerar i praktiken men kollektivavtalen har inte riktigt följt med.

Vissa tjänstebranscher har en speciell situation där så lite som 25 procent av företagen tecknar kollektivavtal. Vad beror det på? Är det dåliga avtal? Både fack och arbetsgivare var överens om att de måste se till att avtalen blir så pass attraktiva att nya företag i nya branscher vill teckna avtal. Det ska vara en fördel, inte en nackdel att teckna kollektivavtal och kommer gemensamt att fortsätta arbetet med att utveckla avtalen.