Svag vändning uppåt i tjänstesektorn

Av Alexandra Hernadi, 03 Sep 2013

Godmorgon! Idag publicerar vi Tjänsteindikatorn Q3 som visar på en svag vändning uppåt för tjänsteproduktionen under tredje kvartalet. Flera tjänstebranscher visar tecken på att lämna konjunktursvackan bakom sig, även om återhämtningen inledningsvis är långsam. Tjänsteproduktionen i Sverige är numera en så stor andel av Sveriges totala produktion att den i hög grad förklarar utvecklingen av BNP. M a o ger den en bra bild av inte bara tjänsteproduktionens utveckling utan hela den svenska ekonomins tillväxt. Läs mer här!