Bråttom att börja prioritera kunskapsinvesteringar

Varför är kunskapsinvesteringarna de lägsta sedan 1994? Almegas förslag för hur vi vänder den nedåtgående trenden – skatteavdrag för kompetensinvesteringar – presenterades idag av Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, på seminariet ”På sista plats i en kunskapsdriven tillväxt”.

Almegas förslag innebär bland annat ett riktat skatteavdrag för små och medelstora företag i privat sektor, avsett för investeringar i personalutbildning. Politikerna i panelen tyckte att förslaget var intressant; Tomas Tobé (m) pratade om generella skattesänkningar för tjänstesektorn på sikt, medan Jennie Nilsson (s) ansåg att om man ska göra skatteavdrag för ökad tillväxt och konkurrenskraft bör dessa riktas mot just utbildning och innovation. Båda var dock helt eniga om att det är ett problem att kunskapsinvesteringar inte kan skrivas av som tillgångar. Något som gör företag mindre benägna att satsa på kompetensutbildning av sin personal, då risken alltid finns att anställda lämnar företaget för nya utmaningar.

Håkan Bryngelson, ordförande Almega, poängterade vikten av snabba åtgärder för att bromsa den negativa utvecklingen.
– Det är bråttom. Idag försvinner kompetens i en rasande fart utomlands. Det är inte bara det att tjänsteföretag etablerar sig utomlands för att det är billigare arbetskraft, det är också billigare att utbilda.