Snäll rebell – ny bok om välfärdsentreprenörer

Av Alexandra Hernadi, 04 Jul 2013

Vård, skola, omsorg – vad gör välfärdens entreprenörer där? Finns det något att lära och gör de skillnad så att mervärden skapas för människor?

Håkan Eriksson, näringspolitisk expert på Almega, har sökt svaren i intervjuer med 32 företagare verksamma inom den privata välfärden. Svaren har han satt in i den välkända entreprenörskapsforskaren Schumpeters teori om hur entreprenörer utvecklar verksamheter. I boken Snäll rebell möter vi bland annat mobila förskolebussar, medarbetardrivna äldreboenden, bildskärmar som följer ögonrörelser och ett företag med ungdomar som har som affärsidé att sällskapa med och högläsa för älre. ”Jag är en snäll rebell”, som en av grundarna till Ung Omsorg beskriver sitt företagande.

Författaren pekar på de mycket stora välfärdsutmaningar som samhället står inför eftersom vi lever allt längre samtidigt som vi kräver allt mer av individuellt anpassade lösningar. Det behövs därför nya idéer för hur vård, utbildning och omsorg kan bli både bättre och effektivare. Han menar att mycket inom offentligt driven välfärd är stöpt i en och samma form och att det kan vara mycket svårt att åstadkomma förändring inom det existerande.

På ett medryckande, lättläst och ändå kunskapsbaserat sätt visar Håkan Eriksson hur välfärdens entreprenörer gjort skillnad.

”Alla vet att den bästa musiken skapas av fria konstnärer och inte av kultur- och fritidsnämnden”. Sagt av Oscar Lundin, en av grundarna av Ung Omsorg (apropå entreprörers roll i välfärden)

– Det finns en stor lucka i debatten om välfärden. Att man missat berättelserna om alla dem som gör att skolan, vården och omsorgen faktiskt blir bättre. Med den här boken vill jag visa vad välfärdens entreprenörer förändrat, hur de gått till väga och hur deras idéer spridit sig. Det är berättelser som inger hopp, i en tid där välfärden ofta beskrivs i termer av kris. säger Håkan Eriksson.

Välkommen på bokrelease med mingel i Almegatältet vid Wisby Strand ikväll 17.30-19.00, presentationen börjar kl 18.00!