”Jag vill bestämma mer själv”

Av Alexandra Hernadi, 04 Jul 2013

Kan skatteavdraget Senior-RUT vara en lösning när andelen äldre blir allt fler? Det tycker i alla fall Almedalens äldsta paneldeltagare 101-åriga Dagny Carlsson som medverkade på Almegas seminarie ”Egenmakt eller biståndsbedömd av kommunen?”.

Your browser does not support iframes.

Under de kommande 20 åren kommer Sveriges äldsta del av befolkningen öka med 70 procent, en utveckling som ställer allt högre krav på samhället. Många äldre vill ha hjälp med städning, matlagning och annat praktiskt, men får inte det stödet från den kommunala hemtjänsten. Samtidigt är många äldres förmåga att betala för privata RUT-tjänster begränsad. Därför föreslår Almega att skatten på hushållstjänster till äldre helt tas bort. Mer om det förslaget kan du läsa här.

Seminariets stjärna – Sveriges troligtvis äldsta samhällsdebattör – var 101-åriga Dagny Carlsson. Att äldreboomen kräver nya lösningar är hon helt övertygad om. En ökad skattereduktion i form av ett särskilt Senior-rut skulle underlätta för många äldre är hennes bestämda uppfattning.

– Jag vill bestämma mer själv vad jag vill ha gjort, vad som är viktigast. Inte bara städning, kanske lite mer tid och sällskap till exempel.

Dagny använder själv rut-avdrag för städhjälp och har en syster som kompletterar sin kommunala hemtjänst med rut-städning. Och precis så är förslaget om Senior-Rut tänkt, berättade Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

– Vi vet att många över 65 år köper rut-tjänster redan idag, men det är inkomstberoende. Förslaget är ingen ersättning för hemtjänsten, det är ett komplement, men höjer man reduktionen ytterligare är det sannolikt att fler skulle ha möjlighet att ta del av det.
Behovet av service snarare än vård kommer sannolikt att öka i takt med att vi lever längre, var panelen rörande överens om. Kan man med hjälp av samhällsinsatser hjälpa fler, kan kostnaderna för vård i ett senare skede troligtvis sänkas.

Eva-Karin Dahl, vd för HomeMaid bekräftade bilden av att många äldre finns bland deras kunder.

– Vi för en kontinuerlig dialog med kunder och de som närmar sig 65-årdåldern oroar sig ofta för hur de ska kunna fortsätta köpa våra tjänster när deras inkomst sjunker som pensionärer. Vi har ett konkret tapp av kunder när de fyller 65 år och det tappet skulle vi kunna halvera med ett Senior-Rut.

Bland politikerna i panelen gick åsikterna isär. Agneta Luttropp, (MP) skulle hellre sänka skatten för pensionärer och se över taxan för hemtjänst för att underlätta för de äldre, medan Margareta B Kjellin (M) gärna skulle se en större översyn.

– Jag tror vi skulle behöva utreda det här förslaget ytterligare. Det finns skäl att titta på hur vi skjuter upp de stora vårdbehoven som senare infinner sig.

Hanna Bergstedt (S) var aningen mer konkret.

– Vi ser gärna mer riktade insatser mot äldre och barnfamiljer.

Dagny Carlsson var dock inte nöjd med politikernas diskussion när hon till slut fick tillfälle att sätta betyg på panelen.

– Ni står här och pratar vackra ord. Men den här företagaren skapar jobb samtidigt som många människor blir glada och belåtna. De här behoven finns hos oss äldre och kommunerna har inte råd att tillfredsställa det behovet. Varför kan man då inte anamma det här som verkar så bra.

Ett BA blev betyget.

– Ni var inte värda stora A, löd Dagnys slutliga dom.