”There’s no going back”

Av Alexandra Hernadi, 03 Jul 2013

Produktionen i världen blir alltmer fragmenterad – begreppet globala värdekedjor är en term som fått allt större spridning. Det faktum att en tjänst ofta har passerat en rad olika länder innan den slutligen når konsument i ytterligare ett land och hur detta påverkar Sverige, men även Europa avhandlades på seminariet ”Sveriges strukturella val i dag för att bli en vinnare i morgon”.

Almegas chefekonom Lena Hagman illustrerade värdekedjan med framtagandet av en Ipod, delarna kommer från Korea, Japan och USA, musikspelaren sätts ihop i Kina för att sedan säljas av Apple. Lägg därtill den långa processen av utveckling som skett inför lanserandet och man får en global värdekedja som sträcker sig över flera länder.

Strukturomvandlingen gör att det traditionella sättet att mäta utrikeshandel ger en missvisande bild av var i produktionskedjan som det största förädlingsvärdet skapas. Almega kan med en ny metod visa att exporten i själva verket har ett betydligt större tjänsteinnehåll än vad som framgår av traditionella mätningar. Mer om detta kan du läsa i Almegas rapport Kedjor av förädlingsvärden.

– Det är viktigt för beslutsfattare runt om i världen att förstå hur globala värdekedjor påverkar ekonomin och hur pass omfattande tjänstesektorn är i den processen, sade Lena Hagman vid seminariet.

Dirk Pilat från OECD visade siffror som illustrerar hur utvecklingen märks i Sverige, tre fjärdedelar av svensk export kommer från import.

– Ni skulle ha svårt att exportera om ni inte importerade, sade Dirk Pilat som även förklarade att framtidens tjänstemarknad kommer att handla mer om vad man gör än vad man säljer.

Han underströk också att strukturomvandlingen ställer nya krav på lagstiftare, att Sverige investerar mycket i kunskapsintensiv forskning men att det behövs ytterligare investeringar med fokus på start-ups.

– Integration mellan näringsliv, universitet och andra delar av samhället är viktigt, både för att locka till sig kunskapsintensiva företag och starta nya.

Pilat betonade också vikten av utbildningssatsningar och hänvisade särskilt till de sjunkande resultaten för flera länder, däribland Sverige, i olika undersökningar.

Jonathan Portes från National Institute of Economic and Social Research, NIESR poängterade flera gånger vikten av att skapa möjligheter för kunskapsintensiva tjänsteföretag.

– Tjänstesektorn utgör två tredjedelar av arbetsmarknaden i Sverige, i Storbritannien ser vi samma utveckling. There’s no going back, sade Portes med hänvisning till industrisamhället.

I framtiden handlar ett lands tillgångar inte om vilka naturresurser man har utan om vilka kompetenser invånarna besitter, fortsatte Portes.
– Både Sverige och Storbritannien har stora hälso- och utbildningssektorer. På sikt är dessa stora exportområden men det är en stor utmaning för båda våra länder att få dessa att fungera.

Ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet i allmänhet tillhör de stora utmaningarna var panelen eniga om, kompetensförsörjning ett problem man måste diskutera på politiks nivå. Googles Nicklas Lundblad hoppades på nya mätmetoder där datakunskap också mäts, ”inte bara det man kan göra med penna och papper”.

Aven Anna Kinberg Batra (M) höll med om att en förutsättning för att möta utveckling är ytterligare satsning på forskning och utveckling men hänvisade samtidigt till flera insatser regeringen redan gjort som lärarlyft, de åtgärder regeringen gjort sedan 2006.

Att få spetskompetens att stanna i Sverige kan vara ett problem menade Jonathan Portes med hänvisning till siffror som visade inkomst och utbildning i olika länder. Men både Anna Kinberg Batra och Googles Nicklas Lundblad menade att det finns en poäng med att många entreprenörer rör sig över landsgränser – man samlar på sig kompetens och utvecklar färdigheter som man sedan ofta tar med sig tillbaka till Sverige.

– Man kommer ofta tillbaka till Sverige för att man gillar livskvaliteten, det märker jag på de svenska entreprenörer jag träffat i USA, sade Nicklas Lundblad.