Med tunga skatter in i framtiden

I ett blåsigt och kyligt Visby diskuterades hur skattesystemet ska se ut för att Sverige ska bli en vinnande kunskapsnation. Det är mycket långt kvar innan något kommer att hända.
– Starta inte en parlamentarisk utredning av skattesystemet om man inte ser att det går att få resultat, sade Skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow (M).

På Almegas skatteseminarium var det tydligt att det finns en oro att de kunskapsintensiva tjänsteföretagen inte kan attrahera och behålla talangerna. En undersökning som HUI har gjort på uppdrag av Almega visar att cirka 250 000 svenskar redan i dag jobbar utomlands. Almegas lösning är enkel: på samma sätt som man sänkte kapitalskatten för att företag skulle etablera sig och stanna i Sverige bör man sänka inkomstskatten för att attrahera och behålla högutbildade personer i Sverige.

Skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow (M), utskottets vice ordförande Leif Jakobsson (S) och Mats Pertoft (MP) också från Skatteutskottet var överens om att det är en viktig fråga att locka och behålla högutbildade. Men det finns inget intresse av att rycka ut en eller annan del i skattesystemet.

Leif Jakobsson (S) konstaterade att den här typen av resonemang inte kommer att komma igång utan att man ser till helheten och tar hänsyn till fördelningspolitiken. Henrik von Sydow (M) lämnar beskedet att en parlamentarisk utredning inte ska startas om man inte ser att det går att komma fram till ett resultat. Även Mats Pertoft (MP) konstaterade att frågan är komplex men undrade om man inte kunde komma igång med en översyn och inte bara prata om det.

– Det är en stor fråga och man måste se till både företag och individer men det är glädjande att problembilden börjar se likadan ut, sade Ulf Lindberg.

Nationalekonomen Katarina Nordblom konstaterade att ekonomer är överens om att värnskatten bör avskaffas, det skulle staten tjäna på. Henrik von Sydows svar ”Det blir inget vallöfte!” lockade fram dagens första skratt i publiken.