”Hur svårt kan det vara?”

Företag som inte får hjälp av Arbetsförmedlingen tar saken i egna händer och kommer inte vänta på att myndigheten ska få ordning på jobbmatchningen. Det var budskapet från näringslivet på Almega och Svenskt Näringslivs seminarie ”Arbetsgivare som inte får tag i rätt personal – det får konsekvenser”.

Lars-Johan Jarnheimer med lång erfarenhet från Tele2 och Kinnevik berättade om attitydproblemen som kan stå i vägen när ett företag ska starta upp verksamhet på en ny ort.

– Jag visade runt ett kommunalråd i Karlskrona där vi skulle starta en ny kundtjänst och behövde hitta folk. Ska de bara sitta här och ringa, är det verkligen ett jobb frågade han mig, berättade Jarnheimer som menade att det inte finns några fula jobb, men att den uppfattningen inte alltid delas av alla.

Kan Arbetsförmedlingen inte hjälpa företagen finns det andra aktörer, i Tele2:s fall fick man omedelbar hjälp av ett bemanningsföretag. Och den konkurrensen är nyttig och nödvändig menade de flesta i panelen.

– Jag måste lösa problemet och kan inte vänta och så ser det ut för de flesta företag. Hade Stenbeck väntat på politiken hade vi kanske inte haft någon kommersiell tv, sade Jarnheimer och fick publikens skratt.

Han fick medhåll av Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide som även hon vittnade om problemen med att få hjälp av Arbetsförmedlingen när man behöver hitta ny personal.

– Hur svårt kan det vara brukar jag fråga mig. När vi behövde folk under arbetsintensiva perioder startade vi en egen skola, berättade hon och önskade sig fler arbetsplatsbesök av Arbetsförmedlingens anställda för att förstå hennes och andra företags verksamheter, och på så sätt bättre kunna hjälpa dem att hitta rätt personal.

Både LO och Svenskt Näringsliv på plats vittnade om den stora arbetsbörda arbetsförmedlare har med upp till 360 arbetssökande att ta hand om.

– Det är givetvis en omöjlig prioritering att göra, sade Carina Lindfelt, avdelningschef, Svenskt Näringsliv.

Almegas Ulf Lindberg hoppades på en större bredd bland aktörerna på arbetsförmedlingsmarknaden och öppnade upp för fackliga organisationer att bedriva egen arbetsförmedling, något som LO:s  Ola Pettersson inte tycktes så sugen på. Unionens Carin Hallerström var mer positivt inställd och hänvisade till en undersökning där en av tre medlemmar skulle vilja ha hjälp av dem för att hitta nytt jobb.

Något måste göras, det var dock panelen eniga om. En bild som bekräftades av en Sifo-undersökning som SvD publicerade idag. Arbetsförmedlingen är den myndighet som har sämt förtroende bland svenskar.

– Man måste kunna kräva effektivitet av en arbetsförmedling, den måste vara till nytta för både företag och arbetstagare, sade Ulf Lindberg.