Det ska svida rejält när man gör fel

· · ·
Av Lotta Oom, 01 Jul 2013

Trots den nya lagen fortsätter staten och kommunerna att konkurrera med företag. Många gånger är de också både tillsynsmyndighet och konkurrent. Nu krävs hårdare tag.

På Almegas första seminarium i Almedalen blev det tidvis en het debatt. Trots en skärpt lagstiftning visar en undersökning som Almega har gjort att stat och kommuner konkurrerar med företag i långt större utsträckning än man visste. Företagare vittnade om att det på många ställen verkar som att tjänstemän och politiker inte förstår, eller rent av inte bryr sig om, att man bryter mot lagen. Ändå har det hittills inte blivit någon fällande dom i Stockholms tingsrätt i de fall som Konkurrensverket har drivit.

Deltagarna i debatten kom från företag, Almega, näringsutskottet och Konkurrensverket. Alla var överens om att det inte är rimligt att den som avgör om företag ska få bedriva sin verksamhet också är konkurrent. ”Jag tycker absolut inte att det är okej att de har två roller”, sa till exempel Ann-Charlotte Hammer Johnsson från näringsutskottet.

Företagare och kommunpolitiker i publiken vittnade om att det på många håll verkar som att tjänstemän och politiker inte förstår, eller rent av inte bryr sig om, att man bryter mot lagen. Ändå har det tre år efter att den nya lagen infördes, inte blivit någon fällande dom i tingsrätten i de fall som Konkurrensverket har drivit.

Det är tydligt att många företagare är frustrerade över att det inte händer mer. ”Det ska svida rejält i skinnet på dem som gör fel!”, var en vanlig uppfattning. Det visar sig om det blir verklighet när första fällande domen kommer. Kanske kommer Almegas förslag att ge resultat snabbare: en massiv informationskampanj till politiker och tjänstemän om vad lagen innebär och vad man inte får göra.