Ett besök i friskoleverkligheten, Anna?

·
Av Gästbloggare, 19 Mar 2013

Gästbloggare: Cecilia Nykvist

Anna Dahlberg hade på ledarplats i Expressen kunnat skriva en ledare om vinstdrivande friskolor, även riskkapitalägda, som har toppresultat – hur man än mäter.

Betyg, nationella prov, kunskaper i nutidsorientering, studieprestationer senare i livet, lärare-elevtid. You name it, they got it. Och de är socioekonomiskt lika kommunala skolor. Till det elever och föräldrar som är nöjda, lärare som anser att resurserna fokuseras på undervisning. Jag kan göra listan mycket längre.

Istället väljer Anna Dahlberg att beskriva enskilda friskolor, som enligt de anonyma lärarnas berättelser, inte lever upp till skolförfattningarna.

Problemet med beskrivningen är att det skulle kunna vara vilken dålig skola som helst. Kommunal eller fristående, vinstdrivande eller ideell.

Och sådana finns. Men vi har en Skolinspektion satt att granska alla skolor och som har en skarp verktygslåda att använda. Friskolor som inte håller måttet riskerar sitt godkännande för att bedriva skola, kommunala skolor riskerar tvångsförvaltning. Myndigheten borde använda sin verktygslåda i större utsträckning mot dåliga skolor.

En forskningsrapport från IFAU visar att kommuner med många fristående skolor har ökat kvaliteten på alla skolor i kommunen. Studien är robust och har kontrollerat för bland annat betygsinflation. Ytterligare ett bevis på att fristående skolor är ett nyttigt och bra inslag i svenskt skolväsende.

Konkurrensen från fristående skolor har gjort alla skolor bättre – precis som intentionen var i friskolereformen från 1992. Friskolereformen tillsammans med det fria skolvalet, har också gjort att elever och föräldrar kunnat välja den skola som passar dem bäst. De har inte varit hänvisade till den närmaste skolan, bara för att de råkar bo i ett visst område.

I förra veckan guidade jag en norsk delegation genom det svenska friskolesystemet. De var särskilt intresserade av vinstdrivande skolor.

De fick träffa den lilla enskilt ägda friskolan. Dessa berättade om hur de hade egen kurator på heltid, specialpedagoger, egen kock och många barn med särskilt stöd.

Sedan fick norrmännen höra om en friskolekoncern, där tiden mellan elev och lärare är extremt hög, där man växlar från storföreläsningar till små grupper – beroende på ämne, där pedagogiska experter tar fram lektionsupplägg som utgår från de nya författningarna och senaste vetenskapliga rön.

Efter det ytterligare en koncern – riskkapitalägd gubevars, som berättade om hur de arbetar med kvalitetsredovisning, hur alla medarbetare har meddelarfrihet och om hur de arbetar för att ta till vara goda idéer inom organisationen.

Eftermiddagen spenderades på en skola, också ägd av riskkapitalbolag. Rektorn berättade om hur de arbetade, vad han krävde av sig själv, sina medarbetare och eleverna, för att skolan ska leverera kvalitet. Skolan har samma socioekonomiska, mycket blandade, elevsammansättning som de kommunala skolorna runt omkring. Enda skillnaden är att denna skolas elever presterar skyhögt över de övriga skolorna i närområdet.

Behöver jag säga att norrmännen var imponerade?

Jag inser nu att jag borde bjudit med Anna Dahlberg på denna friskolestudiedag. Det hade hon behövt.

Här är min replik till Anna Dahlberg på Expressens Opinionsbloggen.

Gästbloggare: Cecilia Nykvist, vd Friskolornas riksförbund