Stort intresse för framtidens välfärd

· · · ·
Av Jonas Morian, 08 Feb 2013

Många hörsammade Almegas inbjudan till seminarium om vad EU-rätten säger om möjligheten att ställa krav på driftsform i offentlig upphandling. Bland åhörarna fanns representanter för politiska partier, myndigheter, fack, vård- och omsorgsföretag samt andra delar av näringslivet.

Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg inledde med att redovisa en undersökning från United Minds som visade att när människor ska välja utförare av välfärdstjänster hamnar driftsfrågan, liksom insyn i ekonomin, långt ner på listan över vad som avgör. Viktigare var exempelvis möjligheten att kunna byta utförare om man inte är nöjd. De tre viktigaste punkterna var dock medarbetarnas kompetens, tillgänglighet och bemötande gentemot brukarna.

Därefter presenterade jur.dr. Andrea Sundstrand det rättsutlåtande hon tagit fram om det är förenligt med LOU och EU-rätten att positivt särbehandla s k non profit-företag eller utesluta vinstdrivande företag att delta i offentliga upphandlingar. Hennes svar var entydigt nej.

Denna ståndpunkt fick också stöd från paneldeltagarna Ellen Hausel Heldal, avdelningsdirektör Konkurrensverket, och Åsa Edman, huvudsekreterare Upphandlingsutredningen 2010. Det skulle strida mot EU:s principer om likabehandling och öppenhet, enligt vilka alla företag har rätt att delta i offentliga upphandlingar. Även Ardalan Shekarabi, doktorand vid Uppsala universitet och tidigare ordförande SSU, medgav att budgivare inte kan diskrimineras vid upphandlingar på grund av sin driftsform.

Redan på morgonen innan seminariet uppmärksammades frågan av Ulf Lindberg på DN Debatt samt i ett inslag på SVT. På SvD Brännpunkt skrev LO-juristerna Claes-Mikael Jonsson och Dan Holke att det inte är jurister som ska avgöra hur den svenska välfärdssektorn ska utformas. I ett svar från Ulf Lindberg konstateras att det är LO som genom sin idé att ”samhällsbolag” (icke-vinstdrivande aktiebolag) ska vara normen, gjort en i grunden politisk fråga om valfrihet till en om juridik.

Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson kommenterade frågan i DN och menade att det finns många länder i Europa som har en mer reglerad marknad för välfärdstjänster än Sverige, utan att de dragits inför EU-domstolen. Ulf Lindberg replikerade att varje land har sin egen historia och traditioner, vilket EU tar hänsyn till. Men att Kommissionen av tids- eller resursskäl inte agerat i enlighet med EU-rätten är inget argument för att Sverige ska bryta mot internationella åtaganden.

Även flera ledarsidor har uppmärksammat seminariet och Andrea Sundstrands rättsutlåtande; bl a Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Norrköpings Tidningar och Ystads Allehanda.