Mer pengar är lösningen på allt?

· · · ·
Av Gästbloggare, 04 Feb 2013

Det finns vissa uppfattningar som är i det närmaste universella – en av dem är att mer pengar kan löser de flesta problem. Tanken är lockande, med lite mer resurser kan vi göra mer eller bättre saker.

Diskussionen känns igen från många olika områden, även från debatten om välfärden. Nu senast tryckte till exempel LO på just detta i sitt åtgärdsprogram, det behövs ökade resurser till vård, skola och omsorg.

Det är inte bara i Sverige den här tanken frodas. Vid konferensen Perspektiv på den svenska välfärden berättade dock Martin Ågerup, vd vid danska tankesmedjan Cepos, om hur man i Danmark har sett en stor vändning i debatten de senaste åren.

Man har insett att då Danmark tävlar med Sverige om att ha världens högsta skattetryck, så är möjligheterna att tillföra ökade resurser i princip uttömda. Istället läggs nu fokus på hur man ökar produktivitet och effektivitet i offentlig sektor.

För något år sedan kom en rapport som visade på stora kostnadsskillnader mellan olika jämförbara sjukhus. Snittpriset på en vanlig blindtarmsoperation kunde variera mellan knappt 21 000 kr till drygt 37 000 kr. Det kan finnas flera olika anledningar till den stora skillnaden. Det borde dock vara rimligt att även vi i Sverige skiftar fokus från en diskussion om hur vi skaffar fram ökade resurser till en diskussion om hur vi använder de resurser vi har på bästa sätt.

Gästbloggare: Robert Thorburn, kommunikatör i projektet Framtidens vård, skola och omsorg