Likheten mellan Starbucks och svenska skolan

· · · · · ·
Av Gästbloggare, 04 Jan 2013

Skolan handlar egentligen om sammanhållna värdekedjor, det vill säga kunskapen om hur man gör en mängd processer med hög kvalitet i rätt följd.

Det menade Odd Eiken på konferensen Perspektiv på svenska välfärden och jämförde med Starbucks som nu börjar etablera sig i Sverige trots att vi sedan länge vet hur man kokar kaffe här. Även om många andra länder redan har välfärdstjänster som liknar våra så finns det ändå en potential att sälja den kunskap vi har kring hur man håller ihop denna tjänsteproduktion.

Det innebär att vi kan bygga upp en tjänsteexport kring vår svenska välfärd om rätt förutsättningar skapas. Idag står tjänster för ungefär en tredjedel av den totala exporten och välfärdstjänsterna utgör ännu bara en liten del av tjänsteexporten.

Vi har under lång tid satsat mycket pengar på att bygga upp olika välfärdslösningar i Sverige och vi har blivit riktigt duktiga inom många områden.  Om vi nu  tar chansen att exportera detta kunnande så innebär det inte bara exportintäkter, det innebär också ett ökat kunskapsutbyte med andra länder som kommer att stimulera utvecklingen här hemma rejält.

Ska exporten lyckas måste våra företag få växa så att de har resurser att satsa på expansion på andra marknader. Har vi råd att inte ta vara på den möjligheten?

Gästbloggare: Robert Thorburn, kommunikatör i projektet Framtidens vård, skola och omsorg