Vår bit av verkligheten

·
Av Lotta Oom, 07 Dec 2012

Vår bit av verkligheten

Att skära verkligheten på en annan ledd än den vanliga är spännande. Det är det vi gör i Almegatidningen. Och gång på gång upptäcker vi att det saknas statistik och kunskap om hur det ser ut i tjänstesektorn.

Men vi fortsätter skära verkligheten på tjänsteföretagsledd. Och fortsätter gräva när det inte finns tillgänglig statistik.

I nästa nummer presenterar vi nya siffror om åldersnojan. Vad tror du, dissar tjänsteföretag dem som är äldre än 45?