Välkommen på lunchmöte om Almegas konjunkturprognos i Göteborg!

· ·
Av Gästbloggare, 31 Okt 2012

Konjunkturprognos

Den 9 november är du välkommen att lyssna till när Almegas chefsekonom Lena Hagman och branschanalytiker Linnea Kvist för första gången presenterar Almegas konjunkturprognos i Göteborg.

I rapporten framkommer det att Almega har höjt prognosen för Sveriges BNP-tillväxt i år, men sänkt prognosen för nästa år. Sveriges BNP bedöms öka med 0,8 procent, och med 1,2 procent 2013. Först 2014 beräknas tillväxten bli något starkare, kring 2 procent, under förutsättning att återhämtningen på viktiga exportmarknader för Sverige verkligen kommer att inledas under 2013.

I höstens prognos finns även ett specialavsnitt som närmare undersöker orsaker till kronförstärkningen samt tittar på sambandet mellan kronans värde och Sveriges exportmarknadsandelar. Analysen visar att andra faktorer än relativpriset har fått ökad betydelse för exportföretagens konkurrenskraft, såsom ett ökat import- och tjänsteinnehåll i exportprodukterna.

Inbjudan och anmälningsinfo hittar du här.

Varmt välkommen!

Gästbloggare: Josefine Fransson, näringspolitisk kommunikatör Almega väst