Friskolor är bra för Sverige

· · ·
Av Gästbloggare, 31 Okt 2012

Robert Thorburn gästbloggar

Gästbloggar gör Robert Thorburn, kommunikatör i projektet Framtidens vård, skola och omsorg

Idag presenterade Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering resultat som visar att alla elever i en kommun får bättre skolresultat om det finns fristående grundskolor i kommunen.

Friskolorna verkar fungera som en sporre även för kommunala skolor som i och med konkurrensen får anledning att se över sin verksamhet på ett annat sätt än tidigare. Man kan också tänka sig att nya rön sprids snabbare tack vare friskolorna och att utvecklingen därmed snabbas upp.

Mest glädjande är dock kanske att det inte handlar om temporära effekter utan forskarna kan se att de bättre resultaten följer med upp i gymnasiet och ända in på högskolan. Man kan alltså med säkerhet säga att detta inte handlar om betygsinflation utan att det faktiskt handlar om att elever fått bättre kunskaper.

I studien kan man inte se några skillnader beroende på om friskolan drivs non-profit eller inte och man kan också fastställa att skolkostnaderna inte har ökat på grund av att fler väljer friskolor.

I media: Svd och Expressen

Gästbloggare: Robert Thorburn, kommunikatör i projektet Framtidens vård, skola och omsorg