Perspektiv på den svenska välfärden

· · ·
Av Gästbloggare, 04 Okt 2012

Robert Thorburn gästbloggar

Gästbloggar gör Robert Thorburn, kommunikatör i projektet Framtidens vård, skola och omsorg.

Det är lätt att bli så upptagen av den inrikespolitiska debatten så att man glömmer att det finns en värld utanför landets gränser.

Välfärdsfrågan är het i runt om i många länder. Även där brottas man med frågorna om hur framtidens välfärd ska organiseras och finansieras. Man ser att vi går mot stora utmaningar när det gäller att kunna möta medborgarnas behov och förväntningar.

Samtidigt kommer nya rön kring lärandets processer, det kommer nya mediciner, ny teknik och nya arbetssätt. Man prövar och utvärderar olika modeller för hur välfärden ska organiseras och utföras.

Varje vecka görs runt om i världen nya upptäckter som kan komma att påverka vår välfärd – och i Sverige gör vi upptäckter som kan påverka välfärden i andra länder.

För att belysa allt detta och för att sätta den svenska välfärden i ett internationellt perspektiv anordnas den 5 december konferensen Perspektiv på den svenska välfärden. Läs mer om konferensen och passa på att anmäla dig redan nu.

Gästbloggare: Robert Thorburn, kommunikatör i projektet Framtidens vård, skola och omsorg