Branschen välkomnar Socialdemokraternas nya inställning till RUT

· ·
Av Gästbloggare, 21 Sep 2012

Leif Pagrotsky vill behålla rutavdraget

I dagens DN bland annat går det att läsa att Socialdemokraternas skatteutredare Leif Pagrotsky accepterar RUT-reformen och föreslår att den ska kvarstå. Hemservicebranschen välkomnar Socialdemokraternas nya positiva inställning till RUT-avdraget. För branschen är det helt nödvändigt att RUT-avdraget får fortleva och utvecklas oavsett regering i nästkommande val.

Leif Pagrotskys argument för att behålla RUT-avdraget är dessutom desamma som Almega Hemserviceföretagen redovisat allt sedan införandet av skattereduktionen för hushållsnära tjänster – RUT underlättar vardagen för många människor och har också visat vissa positiva effekter för sysselsättning och minskat svartarbete.

 Beskrivningen av effekterna av RUT kan dock tydliggöras. Förhoppningarna med RUT var att ge förutsättningar för en hemservicebransch där seriösa företag skulle få bra möjligheter att konkurrera och slå ut oseriösa aktörer, förvandla svarta jobb till vita och skapa nya företag och arbetstillfällen.

Idag består branschen av cirka 2 500 företag med över 12 000 personer som arbetar i branschen och efterfrågan på RUT-tjänster ökar kontinuerligt bland samtliga samhällsgrupper. Förväntningarna infriades tidigt och den positiva samhällseffekten är tydlig.

Att denna utveckling skett i en kvinnodominerad bransch som främst utgörs av små företag med anställda som kommer från tidigare arbetslöshet är givetvis extra positivt. Allmänheten har tagit tydlig ställning för RUT och det är välkommet att få samsyn i frågan även från politiskt håll.

Gästbloggare: Johan Huldt, förhandlare på Almega Bemanningsföretagen och bransch- och avtalsansvarig för Almega Hemserviceföretagen.