Girighet är engagemang

· · ·
Av Gästbloggare, 13 Sep 2012

Robert Thorburn, kommunikatör i projektet Framtidens vård, skola och omsorg gästbloggar

Gästbloggar gör Robert Thorburn, kommunikatör i projektet Framtidens vård, skola och omsorg.

Oliver Stone lär ha haft tanken att Gordon Geckos uttryck Greed is good i filmen Wall Street från 1987 skulle bli ett ironiskt slagord mot marknadsekonomin. Det är väl tveksamt om han lyckades så bra, men girighet är ju nu trots allt sedan 600-talet en av de sju dödssynderna. Girighet är helt enkelt inte bra.

I debatten vill man ofta kleta denna dödssynd på företag som är verksamma inom välfärdssektorn. Tesen är att de människor som leder företagen endast drivs av en vilja att till varje pris tjäna en krona till, oavsett konsekvenserna. Viljan att driva ett företag med vinst görs synonymt med girighet.

Det är klart att det kan vara frestande att dra den slutsatsen, att allt en företagsledare gör för sitt företag handlar om att det ska bli ett större överskott i verksamheten. Men är det verkligen så enkelt? 

Den senaste tiden har vi haft en rad skriverier om myndigheter och statliga verk som på olika sätt fuskat med momsredovisningen. Man har bokfört kostnader för internrepresentation som utbildning för att därigenom kunna dra av full moms. Indignationen över chefernas agerande har med all rätt varit stor men ingen har (vad jag vet) ännu gjort några reflektioner kring varför man gjort så här.

Är deras fuskande ett uttryck för dödssynden girighet?

Knappast, det finns inga privatekonomiska incitament för en chef på en myndighet eller ett statligt verk att försöka trixa med momsbetalningarna. Det är väl snarare så att det handlar om ett (för) starkt engagemang för den verksamhet man är satt att leda. Man vill att pengarna ska räcka till så mycket som möjligt. Denna önskan är så stark så att man till och med är beredd att begå lagbrott och riskera sin karriär.

Är det så att ledare inom offentlig och privat verksamhet är helt väsensskilda eller kan möjligen viljan att göra vinst i själva verket vara ett uttryck för ett starkt engagemang i verksamheten?

Gästbloggare: Robert Thorburn, kommunikatör i projektet Framtidens vård, skola och omsorg