Forskningen ska göra nytta!

·
Av Teresa Jonek, 11 Sep 2012

Idag släppte så regeringen information om hur man vill stärka svensk forskning och öka innovationskraften. Det en kraftig förstärkning av budgeten då man nu satsar ytterligare 4 miljarder jämfört med förra perioden.

Regeringen har tagit ett steg i rätt riktning i upplägget, när det gäller att säkerställa att forskningen ska resultera i nya produkter och tjänster. Det var glädjande. Inte minst att Vinnovas strategiska innovationsprogram får en förstärkning var bra. Vi på Almega hade i och för sig hoppats att det skulle vara en större andel som lades på dessa för Sverige strategiska områden.

Almega deltar i skrivande stund för fullt med att utveckla en agenda för ett strategiskt innovationsprogram. Det kommer att vara avgörande för att lösa de komplexa samhällsutmaningar vi står inför. I det sammanhanget är det också viktigt med den extra satsning på hållbart samhällsbyggande som regeringen nu gör.

Alla detaljer är ännu inte avslöjade i det PM regeringen släppte idag och jag ser fram emot propositionen i sin helhet en bit in i oktober.