Arbetsförmedlingen skickar tillbaka 140 miljoner

·
Av Marie Silfverstolpe, 29 Aug 2012

Idag hörde jag ett intressant inslag från Sveriges radio i Kronobergs län. Det visar sig att trots en hög arbetslöshet på 9 procent så skickar Arbetsförmedlingen tillbaka 140 miljoner av sitt anslag.

Har inte pengarna använts så ska de givetvis skickas tillbaks, men jag kan inte låta bli och undra vad de 140 miljonerna hade kunnat betyda för de som är arbetslösa.  

Varför har inte medlen använts? Är arbetsförmedlingen rätt organiserad? Skulle arbetet kunna bedrivas mer effektivt? Skulle så kallade kompletterande aktörer med stöd av dessa medel kunna få fler i arbete?

Frågorna är många – jag hoppas att svaren kommer och att svaren också kommer leda till bättre effektivitet – inte minst genom att göra det möjligt för kompletterande aktörer att verka.