Arbetsrätt och sociala medier

·
Av Karin Bäcklund, 31 Jan 2012

I fredags gjorde jag ett inhopp på Talentums kurs i Arbetsrätt och sociala medier under temat Praktiskt exempel på hur man skapar en policy för sociala medier. Här kommer en kortfattad sammanfattning av det jag pratade om.

Först och främst ser vi på Almega positivt på användandet av sociala medier. Vi ser det som en möjlighet att både sprida våra budskap och stärka vårt varumärke. När fler och fler skaffade facebookkonton märkte vi däremot att både en del medlemmar och medarbetare samt kände sig lite osäkra på vad ett lämpligt beteende i sociala medier innebär. Så för att för att underlätta för våra medlemmar och medarbetare samt för att undvika framtida problem tog vi fram vår policy.

Det är det bästa tipset jag kan ge dig – ta fram en policy innan något tråkigt inträffar!

Hos oss på Almega var framtagandet av policyn för sociala medier ett samarbete mellan vår arbetsrättsenhet och jag som jobbar på kommunikationsenheten, som arbetar praktiskt med sociala medier. Och det är just samarbetet som gjort den så bra. Dels är det viktigt att policyn blir juridiskt korrekt, men den måste även fungera i praktiken. För oss var det även viktigt att policyn inte bara innehöll förbud utan även uppmuntrar till ett deltagande i sociala medier, och då spelar balansen mellan juridik och kommunikation en stor roll.

Att informera om policyn är också en viktig del! Förutom att det är svårt att följa en policy man inte känner till, spelar det stor roll i en rättsprocess hur tydlig man varit med policyn i organisationen. Inte helt oväntat har vi på Almega ägnat mycket tid med att informera och förankra policyn genom interna möten och information på intranätet. Det är inte bara viktigt att vi kan policyn i rollen som anställd, men även för att vi använder policyn i rådgivning till våra medlemsföretag.

Vår policy ligger öppet på vår webb och är öppen för alla att ta del av. Vi är stolta över vår policy så hämta gärna inspiration från den!

Jag tror att i de allra flesta fall där det uppstår problem har personen som skrivit något olämpligt inte förstått hur stor spridning ett inlägg i sociala medier kan få. Många är fortfarande ganska nya i sociala medier och alla är inte medvetna om att man som anställd är bunden av lojalitets- och tystnadsplikten och att den även gäller efter arbetstid.

En tydlig och väl kommunicerad policy kan hjälpa dig att undvika de här problemen!

Bloggat: Tack Rekryteringsbloggen!

// Karin Bäcklund