Överprövningsansökningarna har minskat med 30%

·
Av Gästbloggare, 12 Jan 2012

Dagens Samhälle har tagit fram statistik över antalet överprövningar år 2011. Det visar sig att antalet överprövningar har sjunkit ordentligt från förra året. Minskningen av antalet ansökningar om överprövningar är drygt 30 procent. 

Så här blev utfallet i förvaltningsrätterna:

Bifall för leverantören: 31 procent.

Ej sakprövat: 27 procent (här bör det finnas ett mörkertal där leverantören skulle ha fått rätt om de hade sakprövats. Det vill säga om inte upphandlande myndighet rättat sig så leverantören dragit tillbaka talan, eller om de formella kraven för överprövning hade uppfyllts).

Avslag: 42 procent. Det visar sig även att antalet mål som avgörs i kammarrätterna har blivit fler – vilket är bra, och leder till en bättre praxisutveckling.

Uppdaterat: Läs även vad jag tidigare skrivit i Dagens Samhälle.

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega