Vem ska sätta min lön?

· ·
Av Gästbloggare, 18 Nov 2011

Vem ska sätta min lön?

I en undersökning som Visma Infoline gjorde i början av oktober svarade 75 procent att de vill att lönen sätts individuellt. En tredjedel vill att den sätts i kollektivavtalet. Även Svenskt Näringsliv har undersökt detta och svaren stämmer med Vismas undersökning. 72 procent av arbetarna vill själv diskutera lönen med chefen. Av tjänstemännen är det 82 procent som själv vill förhandla lönen med chefen.

Lönen är oerhört viktig för alla som jobbar, det kan vi alla vara överens om. Att överlämna till någon annan att bestämma vad jag ska ha i lön låter då oerhört underligt. Att överlämna till facket, som kanske inte ens är speciellt aktivt på arbetsplatsen, att bestämma min lön är inget som accepteras idag.

Medarbetare i företagen ser sig inte som forna tiders daglönare utan har en helt annan självkänsla och inser sitt värde. De vill kunna diskutera sin insats, sitt bidrag till företagets resultat med sin chef och då även diskutera sin lön.

Per Bardh har i Lag och Avtal skrivit att jag är trött och utan ambitioner eftersom jag kritiserat LO-förbundens så kallade jämställdhetspott och tycker allt detta ska kallas vid dess rätta namn, en låglönesatsning. Men vem är det som är trött och saknar ambitioner?

Det tar femtio år med fackens sätt att komma tillrätta med skevheter på arbetsmarknaden. Jag är övertygad om att det går betydligt snabbare om även om de anställda inom så kallade låglöneområden får diskutera sin lön själv med chefen. Varför ska de ha förmyndare? SACO-förbunden har i sina undersökningar visat att kvinnor som själva får förhandla sin lön har en bättre löneutveckling.

Fråga återstår, vem ska bestämma min lön?

Almega känner ett starkt stöd för att gå mot kollektivavtal som anger process och anger förutsättningar men att lönen ska bestämmas mellan chef och medarbetare. Vi lever inte på nittonhundratjugo, utan på tjugohundratjugotalet.

Vi måste ha en lönebildning som är anpassad till de medarbetare som jobbar idag.

Gästbloggare: Gunnar Järsjö, lönebildningsexpert Almega