Nominera till SM i lönesättning!


Av Gästbloggare, 11 Nov 2011

SM i Lönesättning

Almega har utlyst SM i lönesättning. Vi vill peka på att arbetsgivare jobbar mycket aktivt med lönesättningen och att de lägger ner mycket arbete på detta.

Tyvärr handlar debatten alltför ofta om det som inte fungerar eller att arbetsgivarna bara vill ha så låga löners om möjligt. Inget kunde vara mer fel. Arbetsgivare vill inte betala så lite som möjligt utan rätt lön.

På våra svenska företag, organisationer, myndigheter läggs ner oerhört mycket arbete från chefer och anställda i dialogen om lön. Vi vill uppmärksamma att det under året sker mycket arbete kring lönesättningen. Oavsett om det är centralt fastställda potters om ska fördelas eller om det är sifferlösa avtal som ska processas på arbetsplatserna så är det mycket jobb som ska göras.

Ingen vill ha en godtyckligt satt löneökning eller en löneökning som man inte begriper hur den är satt. Att sätta lön eller att revidera lön är en grannlaga uppgift som ställer krav på lönepolicy och chefer och medarbetare. Lönen är ett oerhört viktigt styrmedel, att ge rätt person rätt löneökning ger nöjdare medarbetare och ger en bättre arbetsinsats. Vi vill från Almega sida peka på det arbete som görs, att det är något som görs bra och något man kan vara stolt över.

Det finns fortfarande möjlighet att nominera till SM i lönesättning. Det är möjligt att nominera företag, organisationer, myndigheter och det behöver inte vara arbetsgivare med sifferlösa avtal. Det som krävs är att man har en genomtänkt och fungerande lönepolicy.

Det är öppet för alla att nominera, så gör det!

Gästbloggare: Gunnar Järsjö, lönebildningsexpert Almega