Unionen borde också se riskerna


Av Gästbloggare, 01 Nov 2011

Lena Hagman svarar om Almegas konjunkturprognos.

Gösta Karlsson skriver på bloggen Unionen Opinion att Almega enbart ser kortsiktiga risker i Almegas senaste konjunkturprognos. Frågan är varför inte Unionen också ser riskerna?

Almega ser allvaret i den fortsatta osäkerheten om hur statsskuldsproblemen inom EMU kommer att lösas. Effekter på hushåll och företag även i Sverige syns redan i konjunkturindikatorer och Almega förutspår att ökad försiktighet i konsumtion och investeringar kommer att fördjupas nästa år.

Dessutom tillkommer budgetnedskärningar och sannolikt stramare utlåning från banker till en svagare efterfrågan på exportmarknaderna inom EU. Eftersom Sverige är ett så exportberoende land, där EU väger tyngst som exportmarknad, kommer svensk ekonomi drabbas relativt hårt av en svagare exportmarknadstillväxt, precis som under den djupa exportnedgången 2008-2009. Då föll Sveriges BNP också mer än i EU.

Almega förklarar i prognosen hur detta hänger ihop med tjänstesektorn, och att exportindustrin är starkt integrerad med en stor del av tjänstesektorn, alltså med företagstjänster. Om krisen förvärras, och investeringar skjuts på framtiden, räcker det inte med en sänkning av restaurangmomsen för att motverka en försvagning även inom tjänstesektorn.

Almega förklarar också varför tjänstesektorn gynnades av mer kraftfulla stimulanser under de senaste årens finanskris, och att Riksbanken då också hade ett större utrymme för kraftfulla räntesänkningar än den har i dagsläget.

Vi förutspår en långsam återhämtning av tillväxten 2013, vilken förutsätter att lösningarna av statsskuldsproblemen lyckats och att förtroendet bland hushåll och företag sakta återvänder under nästa år.

Det är trots allt en optimistisk bedömning. OECD varnar i sin senaste prognos för att det kan bli betydligt svagare, och fallande produktion i flera EU-länder om räddningspaketen inte kommer att hålla.

Unionen borde också se dessa risker och allvaret för svensk export och sysselsättning!

Lena Hagman, chefekonom Almega