Bonus för ökad kvalitet

·
Av Gästbloggare, 01 Nov 2011

Hur får man rätt kvalitet vid offentlig upphandling? Den frågan är vanlig.

När Norrbottens läns landsting, NLL, upphandlade städtjänster på sjukhus valde de att ha med både piska och morot. Moroten består av utbildningsinsatser till personalen om de överträffar den avtalade kvalitetsnivån.

Några anledningar till denna belöning är enligt NLL följande:

  • Höjer statusen och yrkesstoltheten hos personalen
  • Bättre arbetsmiljö både för vården och städpersonalen
  • Utvecklar städverksamheten
  • Kompetenta  och motiverade medarbetare presterar bättre
  • Högre kundfokus
  • Bra städning – lägre infektionsrisk

Ett lysande exempel. Detta kan givetvis användas även för andra områden.

Jag hoppas att vi får se mer av detta upplägg framöver. Det gagnar alla!

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega