Kurs om sociala medier – var går gränsen?

·
Av Karin Bäcklund, 12 Okt 2011

 

Idag är sociala medier så vanligt att man talar om att inte längre urskilja det som sociala medier, man talar hellre om den sociala webben. Vilken beteckning man än ger kan man konstatera att många arbetsgivare känner sig osäkra på hur de ska hantera de nya digitala kanalerna.

Självklart är det många som upptäckt fördelarna, till exempel den marknadsföringspotential som finns. Men öppenheten och transparensen skapar en rädsla hos många, precis som svårigheten med att veta var gränsen mellan privat och arbetsliv går.

Därför anordnar Almega en kursserie under hösten med rubriken Sociala medier – var går gränsen? Där kommer jag och jurister från Almega bland annat tala om hur man både som arbetsgivare och anställd kan förhålla sig till det nya medielandskapet, ge tips till vad en policy för sociala medier bör innehåll och berätta om aktuella rättsfall.

Vi håller kursen i Luleå, Gävle, Stockholm, Göteborg, Växjö och Malmö under oktober och november, så hjärtligt välkommen om du har tid och möjlighet att komma!

Läs mer:

Inspireras gärna av Almegas policy för sociala medier.

Social factory om att satsa på sociala medier – policy!

// Karin Bäcklund