Jämställdhetspott – samma lösning år efter år trots att det inte fungerat

· ·
Av Gästbloggare, 02 Sep 2011

 Om man läser LO-tidningen så får man veta att för Kommunal tillhör jämställda löner de viktiga kraven i avtalsrörelsen. Och facket anser att metoder som använts tidigare är effektiva för att minska skillnaderna mellan män och kvinnors löner.  

LO:s mer än 30 års försök med olika potter borde ha lett till ett resultat. Kan det vara så att de andra förbunden inom LO inte ställt upp på att löneskillnaderna ska minska? Kan det vara så att man sagt en sak och sedan kompenserat sig så att skillnaden bestått?

Har verkligen byggnadsarbetarna och gruvarbetarna med flera ställt upp på att deras löner ökar väsentligt mindre än Kommunals kvinnliga medlemmar? Tror verkligen LO:s förbund på att deras medlemmar skulle acceptera lägre löneökningar för att andra skulle få högre? För om inte det sker består skillnaden.

I LO-tidningen läser jag återigen att syftet med en decentraliserad lönebildning, som arbetsgivarna förespråkar, bara har som syfte att hålla lönerna nere. Det råder det inget tvivel om, skriver undertecknarna från 6F. Det bör man i allra högst grad tvivla på. Syftet är något helt annat.

På LO:s hemsida står det att Valet av lönesystem är viktigt eftersom lönesystemen är starka styrmedel i lönesättningen. På arbetsplatser med väl utformade lönesystem som är kopplade till utveckling i arbetet är löneskillnaderna mindre. Det är något som Almega ställer sig helt bakom. Lönebildning är ett mycket starkt styrmedel. Vi välkomnar en ny syn från LO och LO:s förbund på lönebildning. En modern lönebildning och inte gamla system med potter som inte fungerat. Det finns tydligen några på LO som tänker friare.

Gästbloggare: Gunnar Järsjö, lönebildningsexpert Almega