Ali Esbati satt På pallen

· · ·
Av Karin Bäcklund, 05 Jul 2011

Alldeles nyss intervjuade Ann Hallsenius Ali Esbati På pallen på bloggplatsen.

Vänsterpartisten berättade bland annat att han numera föredrar twitter framför blogg. Ali talade även lite om skillnader mellan politikers vanor i sociala medier i Sverige och Norge där han numera bor. Det kom även ett erkännande om att han är öppen för att ställa upp i riksdagsvalet igen nästa gång.

Kolla på sändningen!

// Karin Bäcklund