Turistbranschen lär av förskolan

· · ·
Av Gästbloggare, 09 Jun 2011

Robert Thorburn, Sveriges Fristående Förskolor gästbloggar på Almegabloggen

Robert Thorburn, nätverket Sveriges Fristående Förskolor, gästbloggar på Almegabloggen

Vad har en bransch som förskolan att lära andra branscher kan man undra? Mer än man kan tro faktiskt.

Nyligen representerade jag nätverket Sveriges Fristående Förskolor på en konferens om kopplingen mellan näringsliv och forskning när det gäller lek och lärande. Där träffade jag bland andra professor Anders Szczepanski vid Linköpings Universitet. Hanleder en grupp forskare som är världsledande när det gäller att utveckla utomhuspedagogik, mycket med inriktning på förskolan. Idag har man studenter runt om i världen som följer den svenska forskningen och som utbildar sig i det svenska tänket kring hur man kan använda utomhusmiljöer som lärmiljöer.

Nu har intresset för de här kunskaperna även spridit sig till andra områden. Edsåsdalen är en liten skidanläggning i Årefjällen där man nu tar hjälp av de kunskaper som utvecklats för förskolan i syfte att skapa en mer attraktiv miljö för barnfamiljer på fjällsemester. Nu satsar man på att utveckla mer stimulerande och utvecklande aktiviteter för barnen utifrån utomhuspedagogiken. Ett intressant exempel på kunskapsspridning inom tjänstesektorn.

Gästblogg av Robert Thornburn, nätverket Sveriges Fristående Förskolor