Osund konkurrens till domstol

·
Av Gästbloggare, 01 Jun 2011

Äntligen har Konkurrensverket meddelat att de lämnat in två stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt med krav att domstolen ska besluta att konkurrensbegränsande verksamheter ska förbjudas.

Det ena fallet gäller kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala-Mitt som vägrat en konkurrent tillträde till ett övningsområde och det andra fallet gäller beställningstrafik mot privata kunder som Skellefteåbuss ägnar sig åt.

Nu får vi se om den så kallade konfliktlösningsregeln (Konkurrenslagen 3 kap. 27 §) är effektiv i domstol.

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega