Sprid goda exempel

·
Av Gästbloggare, 10 Maj 2011

I fredags talade jag på en workshop i Svenska Vårds regi där vi diskuterade offentlig upphandling. De närvarande företagen konstaterade att det är stora och onödiga kvalitetsskillnader mellan kommuner när de upphandlar samma typ av tjänster. Detta skulle kunna undvikas genom spridning av goda exempel. Om man som företag vet att en viss tjänst kommer att upphandlas är det en bra idé att så tidigt som möjligt skicka in goda exempel på upphandlingar inom det området. Man kan då förslagsvis vända sig till upphandlingschefen.

Även jag tar gärna emot goda exempel på upphandlingar! Enklast kan vara att skicka in dem till mig och skriva en liten motivering varför den var bra.

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega