Upphandlingsrättsliga föreningen i Göteborg

· ·
Av Gästbloggare, 20 Apr 2011

Den upphandlingsrättsliga föreningen i Göteborg träffas den 4 maj för att diskutera utredningen Offentliga företag – upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08 ), även kallad OFUKI-utredningen, som har i uppdrag att se över behovet av att införa en permanent regel om offentliga sektorns in house-anskaffningar från bland annat egna bolag.

Den särskilda utredaren Curt Rispe kommer att presentera utredningens resultat och förslag. Detta kommer att kommenteras av Lena Dalman, förbundsjurist vid Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Pär Cronhult, chefsjurist vid Konkurrenskommissionen.

Inbjudan till detta finns på föreningens hemsida.

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega